: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh

Hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 10/9/2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 28/8/2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ông Trần Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở, Tổ giúp việc cho Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của 20 cơ quan, đơn vị thực hiện, đại diện các cơ quan tư vấn.

Chi tiết

Hội nghị tổng kết tình hình áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN tỉnh Bình Dương năm 2013, 8 tháng đầu năm 2014 và phương hướng cuối năm 2014

Hội nghị tổng kết tình hình áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN tỉnh Bình Dương năm 2013, 8 tháng đầu năm 2014 và phương hướng cuối năm 2014

Ngày 10/9/2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 28/8/2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ông Trần Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở, Tổ giúp việc cho Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của 20 cơ quan, đơn vị thực hiện, đại diện các cơ quan tư vấn

Chi tiết

Đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN tỉnh Sóc Trăng

Đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN tỉnh Sóc Trăng

Từ ngày 23/3/2015 đến ngày 4/4/2015, Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao phối hợp cùng ban chỉ đạo 144 của tỉnh tổ chức khóa đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao - QM&T ( 10/9/2003-10/9/2018)

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao - QM&T ( 10/9/2003-10/9/2018)

Trong suốt 15 năm kể từ ngày thành lập đến nay, QM&T đã không ngừng phát huy các điểm mạnh, nhận định và rút được kinh nghiệm từ những thất bại trong những năm đầu hoạt động để ngày một nâng cao uy tín của doanh nghiệp và phát triển bền vững. Thực sự, đây là những thành quả rất đáng tự hào của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Chi tiết

CHIA SẺ

KHÁCH HÀNG