: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4130/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12288:2018 / ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng.
  2. TCVN 12289:2018 / ISO 30405:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn tuyển dụng.
  3. TCVN 12290:2018 / ISO 30408:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hướng dẫn quản trị nhân sự.
  4. TCVN 12291:2018 / ISO 30409:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Hoạch định lực lượng lao động.
  5. TCVN 12292-1:2018 / ISO 10667-1:2011 Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 1: Yêu cầu đối với khách hàng.
  6. TCVN 12292-2:2018 / ISO 10667-2:2011 Cung cấp dịch vụ đánh giá – Quy trình và phương pháp đánh giá con người trong công việc và môi trường tổ chức – Phần 2: Yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ


Xem thêm

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn sau đây:

TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô- Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TCVN 12661:2019  ASTM E2201-2013 Các sản phẩm đốt than- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 Chất lượng đất- Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thẩm màng đàn hồi

TCVN 12663:2019 Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ.

 


Xem thêm

Sự khác nhau giữa ISO 22000:2018 và ISO 22000:2005

Sự khác nhau giữa ISO 22000:2018 so với ISO 22000:2005


Xem thêm

Tiêu chuẩn ISO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý.

    SO 27501:2019, Tổ chức lấy con người làm trung tâm - Hướng dẫn cho các nhà quản lý, có thể giúp các tổ chức trong việc ứng phó với những thách thức. Trong thế giới mới dũng cảm này, các tổ chức không những chỉ có tác động đến khách hàng của họ mà còn đến các bên liên quan khác, bao gồm nhân viên, gia đình của họ và cộng đồng rộng hơn.


Xem thêm

Tiêu chuẩn ISO 18091 mang lại sự phát triển bền vững cho chính quyền địa phương

Tiêu chuẩn ISO 18091 nhằm giúp chính quyền địa phương duy trì mức độ dịch vụ cao đồng thời cải thiện tính bền vững. Nó cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán để thực thi một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện góp phần giúp cho chính quyền địa phương vừa hiệu quả vừa đáng tin cậy.


Xem thêm

Phát triển tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: Giải pháp cho bảo mật CNTT hiện nay

Tiêu chuẩn ISO / IEC 27000 được công bố lần đầu tiên cách đây hơn 20 năm. Sự ra đời của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001 cho hệ thống quản lí thông tin (ISMS) là vô cùng cần thiết trong việc giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với dữ liệu cũng như được coi là bộ công cụ và phương pháp hoàn chỉnh để quản lý bảo mật dữ liệu.


Xem thêm

KHÁCH HÀNG