: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn 44001 tăng cường mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 44001 về quan hệ hợp tác trong kinh doanh giúp các tổ chức tận dụng tối đa khả năng làm việc cùng nhau.

Theo đó, ISO 44001 cung cấp cách nhìn sâu hơn về mối quan hệ hợp tác trong kinh doanh giữa các doanh nghiệp với nhau. Sự hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp đem lại khá nhiều lợi ích, có thể kể đến như: kích thích các ý tưởng sáng tạo, giảm thiểu chi phí và những tác động xấu thông qua đó tăng hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, ngoài ra giúp doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ và công nghệ mới.

ISO 44001, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Yêu cầu và khung, giúp các công ty thiết lập và củng cố các mối quan hệ hợp tác cả trong công ty với các công ty đối tác.

Các tổ chức hiện có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ gia tăng với ấn phẩm gần đây của ISO 44002, Hệ thống quản lý quan hệ hợp tác kinh doanh – Hướng dẫn thực hiện ISO 44001Tiêu chuẩn mới đào sâu và làm rõ các yêu cầu được phát triển trong ISO 44001 để giúp các tổ chức thực hiện sau này hiệu quả hơn.

ISO 44002 cung cấp các hướng dẫn cụ thể để thiết lập, phát triển và quản lý các mối quan hệ của bên thứ ba dựa trên vòng đời tám giai đoạn của ISO 44001. Thông tin hỗ trợ này cung cấp cho các tổ chức khả năng tích hợp thành công khuôn khổ hợp tác của mối quan hệ kinh doanh được mô tả trong ISO 44001 với các quy trình và hệ thống quản lý hiện có của họ nhằm tối đa hóa lợi ích của sự hợp tác chuyên nghiệp.

“Nguồn TCTCĐLCL”


Xem thêm

Tieu chuan 15836-2-Tiêu chuẩn quốc tế siêu dữ liệu mô tả vừa được cập nhật

Mới đây, tiêu chuẩn quốc tế siêu dữ liệu mô tả vừa được cập nhật. Siêu dữ liệu mô tả cho web là điều cần thiết để chúng ta tìm kiếm, nhận dạng và lưu trữ theo ý muốn.

 


Xem thêm

Tọa đàm tại các trường học của huyện Gia Lâm

Tọa đàm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các trường học trên địa bàn huyện Gia Lâm

 


Xem thêm

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 15392 về các rủi ro trong xây dựng

Một tiêu chuẩn mới trong xây dựng vừa được nâng cấp để có thể đáp ứng đầy đủ các yếu tố phát triển bền vững trong ngành xây dựng. Bởi những thành tựu trong ngành này đều sẽ có tác động không nhỏ đến các lĩnh xã hội.

 


Xem thêm

ISO 19869-Khắc phục tình trạng gây hại sức khỏe người tiêu dùng từ việc sử dụng bếp lò

Gần ba tỷ người trên thế giới sử dụng lò sưởi mở hoặc bếp lò truyền thống để nấu hoặc hâm nóng thức ăn, khiến họ có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tử vong sớm. Để khắc phục vấn đề này, ISO vừa công bố tiêu chuẩn mới nhất trong loạt bài về các phương pháp sử dụng bếp lò an toàn.

Gần ba tỷ người trên thế giới sử dụng lò sưởi mở hoặc bếp lò truyền thống để nấu hoặc hâm nóng thức ăn, khiến họ có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tử vong sớm. Để khắc phục vấn đề này, ISO vừa công bố tiêu chuẩn mới nhất trong loạt bài về các phương pháp sử dụng bếp lò an toàn.

Gần ba tỷ người trên thế giới sử dụng lò sưởi mở hoặc bếp lò truyền thống để nấu hoặc hâm nóng thức ăn, khiến họ có nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tử vong sớm. Để khắc phục vấn đề này, ISO vừa công bố tiêu chuẩn mới nhất trong loạt bài về các phương pháp sử dụng bếp lò an toàn.

 


Xem thêm

ISO/TS 26030: Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững-Hướng dẫn sử dụng ISO 26000:2010 trong chuỗi thực phẩm

Cung cấp hướng dẫn về cách tổ chức trong chuỗi sản xuất thực phẩm có thể đóng góp cho phát triển bền vững đồng thời xem xét đến tất cả luật pháp, các quy định và kỳ vọng của các bên liên quan. Tài liệu sẽ giúp các tổ chức như công ty thực phẩm, trang trại, hợp tác xã, nhà chế biến và nhà bán lẻ, bất kể quy mô hoặc địa điểm, thiết lập một danh sách các hoạt động cần thực hiện để có trách nhiệm với xã hội hơn.

Bà Sandrine Espeillac, Thư ký ban kỹ thuật ISO đã xây dựng hướng dẫn, cho biết: ngày càng có nhiều nhu cầu của người tiêu dùng để thực hành bền vững và có trách nhiệm với xã hội ở mỗi bước của chuỗi sản xuất thực phẩm, tạo ra nhu cầu thực sự cho các hệ thống và quy trình được thống nhất quốc tế. Lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến thế giới và sự thịnh vượng của chúng ta. Do đó, việc sử dụng ISO/TS 26030 sẽ không chỉ giúp cải thiện trách nhiệm xã hội và tính bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm mà còn có tác động tích cực đến toàn xã hội. Nó cũng giúp các tổ chức đóng góp cho nhiều mục tiêu trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Quá trình xây dựng tài liệu còn có sự tham gia của Tổ chức Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO).

Ngoài ra, tài liệu kỹ thuật ISO này sẽ giúp hài hòa các cách tiếp cận khác nhau đối với tính bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm ở cấp quốc tế, mang lại cho người dùng lợi thế cạnh tranh.

ISO/TS 26030 cũng là chủ đề của hội nghị chuyên đề về việc đạt được các mục tiêu trách nhiệm xã hội, được tổ chức trước đó tại Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi trường của Chính phủ Pháp tại Paris, Pháp. Sự kiện này được tổ chức bởi La Cooper Agricole, AFNOR và BPI France, được khai mạc bởi Patrick Bernasconi, Chủ tịch Hội đồng, và có các diễn giả từ Bộ Nông nghiệp Pháp, La Coopération Agricole và AFNOR, cùng với các chuyên gia về trách nhiệm và tiêu chuẩn hóa.

ISO/TS 26030 là một ứng dụng trong ngành thực phẩm của ISO 26000, Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn hàng đầu của ISO về trách nhiệm xã hội. ISO/TS 26030 được xây dựng bởi ủy ban kỹ thuật ISO/TC 34, Sản phẩm thực phẩm, ban thư ký là cơ quan tiêu chuẩn Pháp - AFNOR.

                                                                                                                                                                                                                                                 “Nguồn TCVN”                                                                                                         


Xem thêm

ISO 56000: Quản lý đổi mới - Nguyên tắc cơ bản và từ vựng

là phần thứ tư trong bộ tiêu chuẩn gồm tám phần và các tài liệu hướng dẫn khác được thiết kế để giúp các tổ chức sử dụng chính xác các thuật ngữ về quản lý đổi mới và truyền đạt một cách nhất quán về các quá trình, thành tựu và lộ trình học tập của tổ chức. Tiêu chuẩn này đưa ra các từ vựng, khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý đổi mới và rất hữu ích cho các tổ chức muốn làm cho các hoạt động quản lý đổi mới của mình rõ nét và đáng tin cậy.

Đổi mới là việc tạo ra một cái gì đó mới làm gia tăng giá trị; đó có thể là một sản phẩm, một dịch vụ, một mô hình kinh doanh hoặc một tổ chức. Giá trị được thêm vào không nhất thiết phải là tài chính mà, ví dụ, cũng có thể là xã hội hoặc môi trường. Bộ ISO 56000 sẽ giúp các tổ chức cải thiện đáng kể khả năng tồn tại trong thế giới luôn thay đổi và bất định của chúng ta. Bộ tiêu chuẩn này cho phép các tổ chức tự mình tái sáng tạo trong lâu dài. 

Các chuyên gia tham gia xây dựng ISO 56000 đã hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để thiết lập sự hiểu biết chung về khái niệm đổi mới. Các định nghĩa đã được thống nhất hiện được sử dụng trong cả tiêu chuẩn ISO và trong Sổ tay hướng dẫn Oslo của OECD-EU, đây là hướng dẫn tham khảo quốc tế về thu thập và sử dụng dữ liệu về đổi mới.

Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng đã được tham vấn về các khía cạnh kỹ thuật của thuật ngữ ở một số giai đoạn trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn.

 Ngoài ISO 56000, bộ ISO về quản lý đổi mới bao gồm các tiêu chuẩn đã công bố sau đây:

·         ISO 56002, Quản lý đổi mới - Hệ thống quản lý đổi mới - Hướng dẫn

·         ISO 56003, Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp cho quan hệ đối tác đổi mới - Hướng dẫn

·         ISO/TR 56004, Đánh giá quản lý đổi mới - Hướng dẫn

 

Một số tiêu chuẩn đang trong quá trình xây dựng, bao gồm:

·         ISO 56005, Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp quản lý tài sản trí tuệ - Hướng dẫn

·         ISO 56006, Quản lý đổi mới - Quản lý tình báo chiến lược - Hướng dẫn

·         ISO 56007, Quản lý đổi mới - Quản lý ý tưởng

·         ISO 56008, Quản lý đổi mới - Công cụ và phương pháp để đo lường hoạt động đổi mới - Hướng dẫn

Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 do Ban kỹ thuật ISO/TC 279, Quản lý đổi mới, xây dựng. Ban thư ký được tổ chức bởi AFNOR, cơ quan tiêu chuẩn Pháp -  thành viên của ISO.

                                                                                                                                                                                                                                            “Nguồn TCVN”                                                                                                         


Xem thêm

ISO 16106: Vận chuyển bao gói hàng hóa nguy hiểm - Đóng gói hàng hóa nguy hiểm, thùng chứa trung gian (IBC) và Bao bì lớn

đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả áp dụng trong sản xuất và đo lường bao gói hàng hóa nguy hiểm.

Được xây dựng để sử dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO về quản lý chất lượng, tiêu chuẩn này được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu trong Khuyến nghị của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm - được gọi là Quy định mẫu của Liên hợp quốc - bao trùm các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động này. Tiêu chuẩn này gần đây đã được sửa đổi để phù hợp với các phiên bản mới nhất của cả ISO 9001 và ISO 16495, Bao bì - Bao bì vận chuyển cho hàng nguy hiểm - Phương pháp thử. Thông tin thêm về bao bì lớn cũng được thêm vào.

Ông Stephen Wilkins, Trưởng Ban kỹ thuật ISO xây dựng tiêu chuẩn, cho biết: việc thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên ISO 16106 đảm bảo sự an tâm không chỉ các quy định được đáp ứng một cách nhất quán mà cả sự mong đợi của khách hàng cũng được thỏa mãn. Ngành công nghiệp vận tải rất phức tạp, thay đổi nhanh chóng và thường xuyên, việc dự đoán nhu cầu về luật pháp trong tương lai cũng như mong đợi của khách hàng là thách thức đối với những người tham gia thiết kế hoặc sản xuất bao bì hàng hóa nguy hiểm. Cách tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng trong ISO 16106 và ISO 9001, được sử dụng cùng nhau, đảm bảo hài hòa với các yêu cầu quốc tế, giảm thiểu rủi ro và cải tiến liên tục ở mỗi bước.

ISO 16106 bao gồm mọi thứ, từ cách thiết lập một chính sách chất lượng, các hành động liên quan đến việc đạt được, lập hồ sơ/tài liệu và truyền đạt về chính sách chất lượng, đến tầm quan trọng của sự tham gia lãnh đạo, theo dõi/giám sát và hơn thế nữa.

Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật ISO /TC 122, Bao gói, tiểu ban SC 3, Yêu cầu về tính năng và thử nghiệm phương tiện đóng gói, bao bì và tải trọng đơn vị, ban thư ký là BSI - cơ quan tiêu chuẩn Anh - thành viên của ISO.

                                                                                                                                                                                                                                              “Nguồn TCVN”    


Xem thêm

ISO 22059:Đảm bảo lợi ích người tiêu dùng trong giao dịch hàng hóa

ISO 22059 giúp cả người mua và nhà cung cấp hiểu được vai trò của họ trong một giao dịch thành công. Nó nắm bắt các thực tiễn tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới, nhấn mạnh cả vai trò và trách nhiệm của người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Sự gia tăng thương mại điện tử và toàn cầu hóa làm rung chuyển ngành bán lẻ – cả tốt lẫn xấu của người tiêu dùng. Trên thực tế, nhiều sự lựa chọn hơn không phải lúc nào cũng tương đương với chất lượng tốt hơn. Một tiêu chuẩn quốc tế mới liên quan đến bảo đảm lợi ích người tiêu dùng sẽ giúp bảo vệ tất cả các tác nhân trong chuỗi cung ứng.

Với ước tính trị giá 20 nghìn tỷ USD hàng hóa được xuất khẩu trên toàn thế giới mỗi năm, không thể phủ nhận chúng ta đang sống trong một nền kinh tế toàn cầu hóa. Tuy nhiên, trong khi số hóa và toàn cầu hóa mang đến sự lựa chọn vô tận cho người tiêu dùng, không phải tất cả người mua đều có được một thỏa thuận tốt. Hàng hóa bị lỗi hoặc hiệu suất không đạt yêu cầu của sản phẩm là rủi ro có thể diễn ra.

Giờ đây, một tiêu chuẩn quốc tế mới nhằm giảm khả năng gây ra những bất ngờ xấu cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ các nhà sản xuất và nhà cung cấp tăng cường sự tin tưởng trong tất cả các khía cạnh của thỏa thuận.

ISO 22059, Hướng dẫn về bảo hành/ bảo đảm của người tiêu dùng chỉ định những gì cần thiết cho một bảo hành hoặc bảo đảm sẽ đáp ứng mong đợi hợp lý của người tiêu dùng. Nó nêu chính xác những gì được bảo hành và không được bảo hành, khung thời gian bảo hành và mong đợi của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp của người tiêu dùng. Nó cũng có tính năng bao gồm các hoạt động khắc phục nếu sản phẩm bị lỗi.

Tiến sĩ Rahmah Ismail, Chủ tịch ủy ban ISO của các chuyên gia phát triển tiêu chuẩn cho biết, mức độ bảo vệ người tiêu dùng rất khác nhau trên toàn thế giới, nhưng tiêu chuẩn này đảm bảo mức tối thiểu chấp nhận được cho tất cả mọi người.

Được phát triển và quốc tế đồng ý bởi các chuyên gia liên quan đến cả quyền của người tiêu dùng và nhà sản xuất, ISO 22059 sẽ giúp cả người mua và nhà cung cấp hiểu được vai trò của họ trong một giao dịch thành công. Nó nắm bắt các thực tiễn tốt nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới, nhấn mạnh cả vai trò và trách nhiệm của người tiêu dùng và nhà sản xuất, Chủ tịch Uỷ ban ISO khẳng định.

                                                                                                                                                                                                                                         “Nguồn TCTĐC”                                                                                                         


Xem thêm

KHÁCH HÀNG