: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo xây dựng hệ thống văn bản theo yêu cầu các tiêu chuẩn

Đào tạo xây dựng hệ thống văn bản theo yêu cầu các tiêu chuẩn

*Đối tượng:

- Lãnh đạo các tổ chức có nhu cầu hoặc đã xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý.

- Các nhân viên quản lý các hệ thống trong tổ chức nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành….

- Các đối tượng có quan tâm, có nhu cầu tìm hiểu.

* Mục đích khoá học:

  - Cung cấp kiến thức tổng quan và chi tiết về các yêu cầu của tiêu chuẩn, xác định các nguồn lực cần thiết để xây dựng hệ thống quản lý lập kế hoạch về việc xây dựng và áp dụng tại đơn vị, phương pháp xây dựng các quy trình thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn...

* Lợi ích khoá học:

- Xây dựng văn bản hệ thống thành công giúp cho việc vận hành áp dụng các hệ thống quản lý tại tổ chức doanh nghiệp thuận lợi, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn.

- Hỗ trợ việc điều hành, kiểm tra và thực hiện công việc chuyên môn được dễ dàng, khoa học hơn;

- Là phương tiện để đào tạo cán bộ công chức,  thuận tiện cho việc phân tích và cải tiến hoạt động.

* Một số nội dung cơ bản:

- Xác định các văn bản hệ thống cần xây dựng là điều kiện cần thiết để giúp đơn vị lập danh mục tài liệu hệ thống để áp dụng.

- Xác định các quá trình cần thiết diễn ra tại tổ chức

- Xác định mối tương tác giữa các quá trình diễn ra trong hệ thống quản lý

- Xây dựng văn bản hệ thống đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn

- Xây dựng và hoàn chỉnh tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn: văn bản hóa và hiện thực hóa hệ thống tài liệu đã được xác định.

- Các nội dung khác

KHÁCH HÀNG