: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Nghị định 103/2014/NĐ-CP Về việc tăng lương tối thiếu vùng năm 2015

Ngày 11/11/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với  người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.


Xem thêm

Quyết định 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 10/10/2014, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định 1018/QĐ-BHXH: Sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, đơn giản hóa hồ sơ tham gia BHXH.


Xem thêm

Con dấu tròn của Công ty 5 năm phải thay đổi dấu mới

Trước đây, con dấu tròn của doanh nghiệp chỉ phải đổi khi bị hư hỏng hoặc thông tin doanh nghiệp có thay đổi. Nhưng nay, cứ 5 năm một lần, dù gì vẫn phải khắc mới và đăng k‎ý lại mẫu dấu. Đây là quy định gần nhất của Bộ Công an tại Điều 14 Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 15/2/2012

Quy định này đã có chế tài với mức phạt 750.000 đ theo điểm b, Khoản 1 Điều 12 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013.


Xem thêm

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về điều kiện tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống quản lý chất lượng) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng có thể thuê tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn độc lập hướng dẫn, tư vấn trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.


Xem thêm

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 do Chính phủ ban hành qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhâp doanh nghiệp.


Xem thêm

Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2014

Ngày 16/12/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 33/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.


Xem thêm

Thông báo số 4235/BHXH-PT

Ngày 03/12/2013, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 4235/BHXH-PT về việc thay đổi mức đóng BHXH.


Xem thêm

Nghị định 182/2013/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ năm 2014

Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động


Xem thêm

Bộ luật lao động 2012 sửa đổi bổ sung

Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Lao động nữ sẽ được nghỉ sinh 6 tháng thay vì 4 tháng như hiện nay. Thời gian nghỉ Tết của công chức là 5 ngày .

Bộ luật Lao động sửa đổi được nhiều người quan tâm với những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động…


Xem thêm

KHÁCH HÀNG