: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao - QM&T ( 10/9/2003-10/9/2018)

Trong suốt 15 năm kể từ ngày thành lập đến nay, QM&T đã không ngừng phát huy các điểm mạnh, nhận định và rút được kinh nghiệm từ những thất bại trong những năm đầu hoạt động để ngày một nâng cao uy tín của doanh nghiệp và phát triển bền vững. Thực sự, đây là những thành quả rất đáng tự hào của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Xem thêm

Đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN tỉnh Sóc Trăng

Từ ngày 23/3/2015 đến ngày 4/4/2015, Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao phối hợp cùng ban chỉ đạo 144 của tỉnh tổ chức khóa đào tạo nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN tỉnh Sóc Trăng.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết tình hình áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN tỉnh Bình Dương năm 2013, 8 tháng đầu năm 2014 và phương hướng cuối năm 2014

Ngày 10/9/2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 28/8/2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ông Trần Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở, Tổ giúp việc cho Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của 20 cơ quan, đơn vị thực hiện, đại diện các cơ quan tư vấn

Xem thêm

Hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 10/9/2014, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ngày 28/8/2014. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh ông Trần Văn Hùng- Phó Giám đốc Sở, Tổ giúp việc cho Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo và cán bộ đầu mối triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 của 20 cơ quan, đơn vị thực hiện, đại diện các cơ quan tư vấn.

Xem thêm

UBND tỉnh Bà Rịa-VũngTàu triển khai chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 10/9/2014 UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa giai đoạn 2014-2020. Thành phần tham dự hội nghị gồm có ông Hồ Văn Niên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo sở ban ngành tỉnh; lãnh đạo VCCI Vũng Tàu, liên minh hợp tác xã, các Liên hiệp hội, lãnh đạo các Viện, trung tâm và các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận

Xem thêm

Tập huấn hướng dẫn áp dụng và chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 17/9/2014, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kết hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu và chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho tất cả các cơ quan bao gồm 59 chi nhánh trên 59 tỉnh thành phố, 4 cơ quan Cục (Cục công nghệ tin học, Cục phát hành và kho quỹ, Cục quản trị, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng) và Văn phòng ngân hàng nhà nước (bao gồm các Vụ và văn phòng). Đây là một nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm

Hội nghị tập huấn nhận thức về TCVN ISO 9001:2008 và cách thức xây dựng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động Ngân hàng nhà nước Việt Nam, trong 3 ngày 30.5.2014, 02.6.2014 và 05.6.2014, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nhận thức về TCVN ISO 9001:2008 và cách thức xây dựng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Giảng viên là những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T).

Xem thêm

Đào tạo nâng cao nhận thức và phương pháp viết tài liệu HTQLCL ISO 9001:2008 tại Chi nhánh TCT Điện lực MN TNHH - Công ty Thí nghiệm điện miền Nam

Để có cái nhìn sâu hơn và rộng hơn và để áp dụng được tất cả những lợi ích một cách có hiệu quả nhất đối với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Chi nhánh TCT Điện lực MN TNHH - Công ty Thí nghiệm điện miền Nam đã kết hợp cùng Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) tổ chức khóa đào tạo nâng cao nhận thức và phương pháp viết tài liệu HTQLCL ISO 9001: 2008 cho tập thể cán bộ nhân viên trong toàn Công ty.

Xem thêm

Hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại tỉnh Trà Vinh

Ngày 21/3/2014, Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Tham dự hội nghị là đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh cùng đại diện 21 cơ quan các xã, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, công an tỉnh cùng các đơn vị tư vấn.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG