: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo nâng cao nhận thức và phương pháp viết tài liệu HTQLCL ISO 9001:2008 tại Chi nhánh TCT Điện lực MN TNHH - Công ty Thí nghiệm điện miền Nam

Khóa học đã diễn ra ngày 20/5/2014 trong không khí nghiêm túc và nhiệt tình của 40 thành viên đơn vị, bao gồm lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty. Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và ôn lại những nội dung đã thực hiện, giảng viên Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã cung cấp những kiến thức quan trọng và chi tiết về HTQLCL ISO 9001:2008 như các khái niệm về tiêu chuẩn, sự hình thành và phát triển tiêu chuẩn, các điều khoản và phương pháp xây dựng tài liệu cùng một số nội dung liên quan cho các học viên tham dự. Sau khóa đào tạo, 100% cán bộ nhân viên trong đánh giá cao trình độ chuyên môn và phương pháp truyền đạt kiến thức của giảng viên QMT và mong muốn duy trì áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại đơn vị và mong có sự kết hợp lâu dài với QM&T để tổ chức nhiều khóa đào tạo có chất lượng hơn nữa trong tương lai. Đồng thời sau khóa học các học viên tham dự nếu có kết quả kiêm tra đạt yêu cầu cũng sẽ được cấp chứng chỉ.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG