: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Ninh Bình năm 2014

Tham dự hội nghị có các đại biểu, gồm đại diện UBND tỉnh, sở Khoa học và công nghệ, lãnh đạo các Sở, ngành, chi cục thuộc diện phải triển khai áp dụng và đại diện các đơn vị tư vấn. Các báo cáo tại hội nghị đề cập tới hiệu quả thu được, nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai áp dụng ISO thời gian qua và các định hướng trong thời gian tới nhằm mục tiêu xây dựng các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị ngày càng gọn nhẹ, thiết thực, dễ đối chiếu áp dụng, không hình thức, từng bước mở rộng phạm vi áp dụng và thực hiện việc đánh giá tái chứng nhận theo quy định

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG