: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn hướng dẫn áp dụng và chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Đối tượng tham dự gồm có Ban chỉ đạo ISO Ngân hàng Nhà nước, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo ISO, đại diện Ban chỉ đạo ISO và thành viên Tổ giúp việc các đơn vị, đại diện lãnh đạo và các phòng của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước.

Với nội dung tập huấn, chuyên gia tư vấn QMT hướng dẫn về cách thức áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tế hoạt động của các đơn vị cho các học viên tham dự, phương pháp thực hiện để hệ thống ISO có hiệu lực, hiệu quả qua đó, các cán bộ có thể hiểu rõ về công việc mình làm một cách khoa học hơn, chính xác hơn.

Ngoài ra, chuyên gia tư vấn QMT còn cung cấp cho các học viên những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng; các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008 trong công tác đánh giá nội bộ; phân tích hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Khóa tập huấn tập trung thảo luận những thắc mắc của học viên và thực hành đánh giá các tình huống sát thực với từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của học viên. Các học viên sẽ nắm vững lý thuyết và các kỹ năng thực hành đánh giá nội bộ như chuẩn bị đánh giá, tiến hành đánh giá, báo cáo đánh giá, hành động khắc phục và kiểm tra xác nhận hành động khắc phục; phát triển kỹ năng quan sát, đặt câu hỏi và xem xét tài liệu hồ sơ; cách thức thảo luận và phân tích các tình huống đánh giá thực tế phù hợp theo các yêu cầu về đánh giá nội bộ của HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.

Dự kiến trong tháng 9 năm 2014, công tác đánh giá nội bộ và hướng dẫn công bố phù hợp tiêu chuẩn sẽ được tiến hành tại các đơn vị để ghi nhận kết quả thực hiện công tác ban hành áp dụng ISO tại các cơ quan thuộc Ngân hàng Nhà nước . Sau khóa tập huấn các học viên tham dự đều đánh giá cao trình độ chuyên môn và phương pháp truyền đạt kiến thức của giảng viên QMT và mong muốn áp dụng thành công và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong thời gian tới.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG