: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001 tại Công ty TNHH Chiến Thắng - Nhà máy Z153

Thông qua khóa đào tạo, cán bộ, nhân viên của Nhà máy đã được cung cấp kiến thức về lý thuyết lẫn thực hành cần thiết có nội dung liên quan đến đánh giá nội bộ hệ thống theo ISO 9001. Khóa học đã giúp học viên hiểu và có khả năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát một cuộc đánh giá chất lượng nội bộ, từ đó có thể tham gia đầy đủ, tích cực, năng động và hiệu quả vào quá trình đánh giá chất lượng.

Các học viên tham dự đều quyết tâm trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm để trở thành chuyên gia đánh giá kiểm soát HTQLCL ISO 9001:2008 của chương trình đánh giá nội bộ tại Nhà máy Z153 trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG