: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hướng dẫn phương pháp triển khai soạn thảo tài liệu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005 tại công ty CP thực phẩm Hữu Nghị

Ngày 23.3.2013, đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức buổi làm việc hướng dẫn phương pháp triển khai soạn thảo tài liệu ISO 22000:2005 tại công ty CP thực phẩm Hữu Nghị. Tại buổi làm việc, chuyên gia tư vấn QMT đã hướng dẫn ban ISO và các thành viên có liên quan cách thức triển khai xây dựng tài liệu HTQLATTP sao cho đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn và các yêu cầu điều hành của cơ sở sản xuất thực phẩm bao gồm: Chính sách an toàn thực phẩm, các mục tiêu về an toàn thực phẩm, Các qui trình - thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn, Các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn… Ngoài ra, hai bên còn thống nhất về thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiệnchuẩn bị cho công tác ban hành áp dụng tài liệu ISO 22000:2005 chính thức tại Công ty trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG