: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị triển khai Quyết định 1430/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh

Thông qua Quyết định 1430/QD-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh- Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan HCNN ,đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2014, ông Nguyễn Văn Tửng- Phó chánh văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã hướng dẫn trình tự thủ tục tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung, mở rộng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho 20 cơ quan, đơn vị theo Quyết định 1430, hướng dẫn lập dự toán và thủ tục thanh quyết toán kinh phí ISO tại cơ quan, đơn vị áp dụng.


Ảnh hội nghị

Sở KHCN Trà Vinh căn cứ khả năng và năng lực, kinh nghiệm và kết quả theo dõi các đơn vị thực hiện tốt trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014 đã lựa chọn đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) thực hiện tư vấn cho 10 cơ quan, đơn vị theo Quyết định trên. Tại hội nghị, đại diện QM&T cũng đã trình bày kế hoạch tư vấn cho các đơn vị. Trách nhiệm và nghĩa vụ các bên trong dự án cũng được hội nghị nêu rõ và xác nhận.

Toàn thể đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí với các nội dung kế hoạch mà đơn vị tư vấn đã nêu và quyết tâm hỗ trợ, thực hiện để hoàn thành công tác mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho các đơn vị trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG