: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

UBND tỉnh Bà Rịa-VũngTàu triển khai chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp

Nội dung buổi hội nghị nhằm giới thiệu Chương trình Khoa Học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2014 – 2020; hướng dẫn thủ tục đăng ký tham gia­­ và thủ tục thanh quyết toán Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguốn vốn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và giới thiệu những chính sách hỗ trợ của nhà nước về doanh nghiệp KHCN. Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa giai đoạn 2014-2020 có nhiều nội dung hỗ trợ như: Hỗ trợ xây dựng, áp dụng và duy trì các hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hỗ trợ đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hóa và hỗ trợ tôn vinh các doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động hỗ trợ lập hồ sơ cấp nhãn Bông sen xanh và logo chương trình “ Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ chương trình khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường; hỗ trợ ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị;...Ảnh hội nghị

Từ năm 2001 đến nay, chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hỗ trợ việc thực hiện 151 đề án với số tiền hơn 6 tỷ đồng; trong đó có 86 đề án áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, 35 đề án đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm năng lượng, 11 đề án sản xuất sạch hơn và xử lý ô nhiễm và 19 đề án đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Từ năm 2012-2014, dự án năng suất chất lượng từ khi ban hành đến nay đã triển khai hỗ trợ cho 78 lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí là hơn 4,3 tỷ đồng; trong đó các doanh nghiệp được hỗ trợ về kinh phí đào tạo, hỗ trợ về các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng, hỗ trợ về chứng nhận chuẩn hợp quy, hỗ trợ về giải thưởng chất lượng Quốc gia, hỗ trợ cải tiến toàn diện năng suất chất lượng. Theo ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, chương trình Khoa học- Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp đã góp phần giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, giải quyết hàng tồn kho, thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ứng dụng Khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG