: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

TCVN ISO 9001:2008

I. Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

1. ISO 9001:2008/ TCVN ISO 9001:2008

- ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standaraization).
- ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 do tổ chức ISO ban hành vào ngày 15/11/2008 ( gọi tắt là phiên bản năm 2008).
- Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 cơ bản và hiện tại có các tiêu chuẩn liên quan như sau:

+ ISO 9000:2005 - Hệ thống quản lý chất lượng (Cơ sở thuật ngữ và định nghĩa).
+ ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng (Các yêu cầu).
+ ISO 9004:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng (Các yêu cầu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng).
+ ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường.

2. Đối tượng khi áp dụng ISO 9001:2008

- Được áp dụng cho tất cả tôt chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...

- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý chất lượng.

3. Lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2008

Đối nội:

- Đem lại lòng tin cho khách hàng góp phần nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của cơ sở trong điều kiện cạnh tranh cam go, phức tạp hiện nay;

- Tăng lợi nhuận nhờ sử dụng hợp lý các nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài lực); tiết kiệm chi phí;

- Giúp lãnh đạo quản lý một cách hiệu quả hoạt động của tổ chức;

- Việc đạt được chứng nhận sẽ giúp cho Tổ chức tiết kiệm được tiền bạc và thời gian vì khách hàng không phải đánh giá lại hệ thống chất lượng cơ sở;

- Tạo phong thái làm việc có nề nếp, nâng cao nhận thức về trách nhiệm công việc và quyền lợi của mỗi thành viên trong tổ chức;

- Nhận biết và khắc phục các điểm không phù hợp để từ đó đề ra phương pháp cải tiến, thúc đẩy hoạt động của tổ chức, thỏa mãn ngày càng cao hơn nhu cầu của khách hàng.

Đối ngoại:

- Cung cấp các bằng chứng khách quan để có thể chứng minh chất lượng công việc của Tổ chức và chứng tỏ tất cả các hoạt động của tổ chức đều ở trong tình trạng được kiểm soát;

- Tăng khả năng cạnh tranh của Tổ chức. Nhất là khi Việt Nam gia nhập AFTA, APEC, WTO, giúp cho Tổ chức bảo vệ, mở rộng thị trường...

4.Các bước chính trong quá trình tư vấn xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008:

- Thành lập ban ISO/ ban chỉ đạo ISO

- Khảo sát thực trạng/ so sánh với các yêu cầu tiêu chuẩn

- Đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn

- Hướng dẫn xây dựng tài liệu

- Hướng dẫn ban hành áp dụng

- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

- Đánh giá nội bộ

- Hỗ trợ đánh giá chấp chứng chỉ

- Hướng dẫn duy trì áp dụng.

KHÁCH HÀNG