: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ QUỐC TẾ VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT CAO

Văn phòng Thành phố Hà Nội

302 CT1 - Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: (024) 36.419.788 - (024) 36.419.789 * Fax: (024) 35.402.358

Email: hoaqmthcm@gmail.com - Website: www.qmt.com.vn

Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

P.A8.01 Lotus Garden Tower- 36 Trịnh Đình Thảo-Tân Phú-Hồ Chí Minh

Tel: (028) 39.760.869 * Fax: (028) 39.760.869

Email: hoaqmthcm@gmail.com * Website: http://www.qmt.com.vn

KHÁCH HÀNG