: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 45001:2018

1. ISO 45001

ISO 45001:2018 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp được công nhận trong sản xuất. Tiêu chuẩn được ban hành chính thức vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 thay thế cho OHSAS 18001:2007, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp. ISO 45001:2018 này tạo nền tảng vững chắc và hiệu quả để cải thiện an toàn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn được thiết kế để giúp đỡ các tổ chức với mọi quy mô và ngành nghề, tiêu chuẩn quốc tế mới được mong đợi sẽ làm giảm thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc trên khắp thế giới..

2. Đối tượng áp dụng

ISO 45001:2018 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề của người lao động nhất là các lĩnh vực hoạt động trong môi trường có mối nguy cao như: cơ khí đóng tàu, Xây dựng, khai thác mỏ...

3. Lợi ích của việc áp dụng ISO 45001:2018

            - Hạn chế số lượng người lao động bị tai nạn nhờ các hoạt động kiểm soát và phòng ngừa các mối nguy.

- Hạn chế khả năng gây ra những tai nạn nghiêm trọng.

- Đảm bảo có một đội ngũ công nhân có trình độ và nhiệt tình trong công việc thông qua việc đáp ứng những mong muốn của họ về môi trường làm việc tốt và an toàn.

- Hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và gián đoạn trong sản xuất gây ra do tai nạn lao động.

- Hạn chế chi phí bảo hiểm cũng như giảm thiểu những chi phí phát sinh do khiếm khuyết nhân sự.

- Giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống tích hợp về quản lý chất lượng, môi trường, và sức khoẻ an toàn lao động.

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng mức các qui định pháp luật.

- Tạo uy tín với cộng đồng qua việc đáp ứng tầm quan trọng ngày càng tăng của an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

4. Các bước chính trong quá trình tư vấn xây dựng và áp dụng

- Lãnh đạo cam kết.

- Đánh giá và lập kế hoạch.

- Thiết lập hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và tài liệu.

- Áp dụng hệ thống.

- Đánh giá, cải tiến.

-  Chứng nhận.

 

KHÁCH HÀNG