: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Các giấy chứng nhận

1. Chứng chỉ ISO 9001:2015 lĩnh vực tư vấn và đào tạo


 

 

2. Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện Tư vấn Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan Hành chính Nhà nước.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG