: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Các giấy chứng nhận

1. Chứng chỉ ISO 9001:2015 lĩnh vực tư vấn và đào tạo


2. Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện Tư vấn Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan Hành chính Nhà nước.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG