: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình tổ chức triển khai Kế hoạch 53/KH-UBND

Ngày 11.3.2013, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng, áp dụng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2013. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, đại diện các tổ chức tư vấn cùng đại diễn lãnh đạo các cơ quan hành chính trong diện được triển khai.

Xem thêm

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoà Bình: Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Nhằm quyết tâm thực hiện việc xây dựng và áp dụng thành công HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 vào đơn vị mình, ngày 11.3.2013 ban chỉ đạo ISO của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoà Bình đã cùng với đơn vị tư vấn QMT tổ chức buổi tập huấn nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho đại diện lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức của Sở.

Xem thêm

Tập huấn nhận thức hướng dẫn phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Hoà Bình

Ngày 11.3.2013, tại Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Hoà Bình đã diễn ra khoá tập huấn nhận thức hướng dẫn phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ công chức có liên quan.

Xem thêm

Đào tạo nhận thức hướng dẫn phương pháp xây dựng tài liệu tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo

Tiếp theo kế hoạch tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008, ngày 9/3/2013 công ty TNHH MTV Cơ khí Trần Hưng Đạo đã kết hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức đào tạo nhận thức và hướng dẫn phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL ISO 9001:2008. Tham dự buổi đào tạo có đại diện lãnh đạo cùng các cán bộ nhân viên công ty.

Xem thêm

Tập huấn nhận thức hướng dẫn phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục quản lý thị trường Hoà Bình

Nhằm hoàn thiện các thủ tục hành chính, giải quyết công tác chuyên môn theo hướng hiệu quả, khoa học,ngày 7/3/2013 tại hội trường Chi cục quản lý thị trường Hoà Bình đã diễn ra khóa tập huấn nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Tại buổi tập huấn, giảng viên QMT đã giới thiệu lịch sử hình thành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; các điều khoản, phương pháp xây dựng tài liệu HTQLCL theo mô hình khung của Bộ Khoa học & Công nghệ và một số nội dung liên quan.

Xem thêm

Thái Bình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 - 2008 giai đoạn 2012-2013

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan HCNN giai đoạn 2012-2013, ngày 6/3/2013 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 53 nói trên và thống nhất các nội dụng cần thực hiện đối với các cơ quan tư vấn trước khi bắt đầu thực hiện cho các cơ quan HCNN thuộc diện phải triển khai theo kế hoạch 53.

Xem thêm

UBND huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang triển khai áp dụng hệ thống tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Nhằm quyết tâm xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2013, ngày 05.3.2013, tại hội trường UBND huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang, chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã tổ chức công tác hướng dẫn áp dụng tài liệu ISO tại các phòng chuyên môn của huyện.

Xem thêm

Tập huấn hướng dẫn ban hành áp dụng tại VP HĐND-UBND và phòng TNMT thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

Để từng bước hoàn thành kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại đơn vị, ngày 05.3.2013 ban chỉ đạo ISO của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Nghĩa Lộ và phòng Tài nguyên môi trường thị xã Nghĩa Lộ đã được chuyên gia tư vấn của công ty QMT hướng dẫn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.

Xem thêm

Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội

Nằm trong kế hoạch triển khai tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các UBND xã thuộc huyện Thường Tin, ngày 04.3.2013, đơn vị tư vấn QMT đã kết hợp với UBND xã Văn Bình tổ chức buổi tập huấn nhạn thức giới thiệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho đại diện lãnh đạo và các cán bộ công chức của xã.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG