: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hướng dẫn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Đáp ứng kế hoạch tư vấn mở rộng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 phù hợp mô hình khung và đề án 30 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 15.11.2012 tại UBND phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, chuyên gia tư vấn QMT đã có buổi làm việc với ban chỉ đạo ISO của UBND phường để hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu. Tham dự là đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và các cán bộ công chức có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Xem thêm

Tập huấn phương pháp áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các xã thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày 14.11.2012. đơn vị tư vấn QMT đã triển khai buổi tập huấn nhận thức và phương pháp áp dụng tài liệu cho 5 xã (Yên Trung, Thạch Hoà, Cẩm Yên, Đồng Trúc, Dị Nậu). Buổi tập huấn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo 5 xã, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ có liên quan.

Xem thêm

Tập huấn phương pháp ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại 5 xã thuộc huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày 14.11.2012, tại hội trường UBND xã Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội, đơn vị tư vấn QMT đã kết hợp với ban chỉ đạo ISO của 5 xã: Tân Hội, Trung Châu, Thọ Xuân, Thọ An và Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn ban hành và áp dụng và chuyển giao tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 mà thời gian qua đơn vị tư vấn đã hoàn thành việc soát xét dự thảo.

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Với nhiệm vụ trọng tâm là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, giúp UBND TỈnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, An toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Xem thêm

Hội nghị tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Vũng Liêm, Vình Long

Ngày 13/11/2012, Văn phòng HĐND-UBND huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức lớp tập huấn nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, mô hình khung và phương pháp soạn thảo tài liệu cho Đại diện lãnh đạo huyện, Ban chỉ đạo ISO huyện và đại diện các phòng chuyên môn cùng đại diện lãnh đạo UBDN xã, thư ký ban chỉ đạo ISO, đại diện các bộ phận Địa chính, Tư pháp, Lao động TB&XH, Văn hóa Thông tin, Văn phòng... (các bộ phận liên quan đến giải quyết các thủ tục theo đề án 30 của UBND tỉnh) của 19 xã thuộc huyện: UBND xã Trung Thành Tây, Trung Thành Đông, Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung An, Trung Hiếu, Trung Hiệp, Trung Chánh, Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa Tân An Luông, Tân Quới Trung, Quới An, Quới Thiện và Thanh Bình, bao gồm khoảng 150 thành viên có liên quan.

Xem thêm

Tập huấn phương pháp ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Theo đúng kế hoạch, ngày 13.11.2012, tại UBND phường Yên Sở, Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) đã tổ chức lớp tập huấn phương pháp ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị.

Xem thêm

Đánh giá rà soát lần cuối HTQLMT ISO 14001:2010 chuẩn bị cấp chứng nhận tại Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2

Đáp ứng kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì ISO 9001:2008, ngày 13/11/2012 Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2 đã được chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao hướng dẫn kiểm tra, rà soát lần cuối HTQLCL ISO 9001:2008 đang vận hành tại Công ty để xác nhận sự phù hợp trước khi đánh giá cấp giấy chứng nhận.

Xem thêm

Đào tạo nhận thức HTQLCL ISO 9001:2008 tại Nhà máy Chế biến tinh bột Sắn Yên Thành-Chi nhánh VEAM Nghệ An

Ngày 12.11.2012 tại Phòng họp Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Yên Thành - Chi nhánh VEAM Nghệ An đã diễn ra khoá đào tạo nhận thức HTQLCL ISO 9001:2008. Với sự tham gia hướng dẫn của giảng viên công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao QMT cùng với sự tham gia đầy đủ và nghiêm túc của lãnh đạo Nhà máy và các phòng ban có liên quan.

Xem thêm

Hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu ISO 14000 tích hợp ISO 9001 tại Nhà máy Con heo vàng Đồng Tháp

Sau một thời gian triển khai xây dựng hệ thống tài liệu hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14001:2004 tích hợp HTQLCL ISO 9001:2008 tại công ty CP Thương mại Á Âu – Nhà máy Con heo vàng Đồng Tháp, ngày 12.11.2012, chuyên gia tư vấn QMT đã hướng dẫn ban ISO của Công ty cùng các cán bộ có liên quan phương pháp ban hành áp dụng tài liệu HTQLMT ISO 14001:2010 tích hợp HTQLCL ISO 9001:2008.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG