: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hoà: Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá chứng nhận trong tháng 11 năm 2012, ngày 19.10.2012, với sự giúp đỡ của đơn vị tư vấn QMT, ban chỉ đạo ISO của Sở Thông tin và truyền thông Khánh Hoà đã tiến hành công tác đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Buổi đánh giá đã tập trung vào các nội dung: chính sách, mục tiêu chất lượng, các quy trình tác nghiệp tại tất cả các phòng ban chuyên môn...

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Kế hoạch và đầu tư Khánh Hoà

Theo kế hoạch đã được trao đổi và thống nhất, ngày 19.10.2012 Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hoà đã tổ chức công tác đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị sau một thời gian áp dụng. Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của chuyên gia tư vấn Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao, đoàn đánh giá đã có chương trình làm việc nghiêm túc tại các phòng chuyên môn nằm trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

Xem thêm

Tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại hai đơn vị Kiên Giang: Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Quản lý đất đai Kiên Giang

Triển khai giai đoạn tiếp của dự án tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Quản lý đất đai Kiên Giang, ngày 19.10.2012, tại hội trường Sở Tài nguyên Môi trường Kiên Giang đã diễn ra khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001 cho đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và các cán bộ công chức của hai chi cục nêu trên.

Xem thêm

Tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Thú y Kiên Giang

Ngày 18.10.2012, tại Chi cục thú y Kiên Giang đã diễn ra buổi tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Thành phần tham dự gồm có: ban chỉ đạo ISO, đại diện lãnh đạo chi cục và toàn bộ các cán bộ công chức có liên quan.

Xem thêm

Sở Giáo dục và đào tạo và Sở Tài chính Khánh Hoà: Triển khai đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Đáp ứng kế hoạch tư vấn chuyển đổi mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, ngày 18.10.2012 đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL tại hai hai đơn vị: Sở Giáo dục và đào tạo Khánh Hoà, Sở Tài chính Khánh Hoà.

Xem thêm

Hội nghị triển khai HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho khối CQ HCNN tại UBND huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày 17.10.2012, Ban chỉ đạo ISO hành chính công tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với UBND huyện Vũng Liêm tổ chức hội nghị triển khai áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện gồm mở rộng thực hiện ở UBND huyện và 19 xã: UBND xã Trung Thành Tây, Trung Thành Đông,Trung Thành, Trung Ngãi, Trung Nghĩa, Trung An, Trung Hiếu, Trung Hiệp, Trung Chánh,Hiếu Phụng, Hiếu Thuận, Hiếu Nhơn, Hiếu Thành, Hiếu Nghĩa, Tân An Luông, Tân Qưới Trung, Qưới An, Qưới Thiện, Thanh Bình.

Xem thêm

Sở Y tế Khánh Hoà: Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc áp dụng HTQLCL ISO, đặc biệt là ISO 9001:2008 chính là đưa khoa học, đưa phương pháp quản lý mới vào công việc thường xuyên ở mỗi đơn vị. Nhằm kiểm tra công tác vận hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 sau một quá trình mở rộng và áp dụng phù hợp với mô hình khung và đề án 30 của UBND tỉnh, ngày 17.10.2012, Ban chỉ đạo ISO Sở Y tế Khánh Hòa đã phối hợp với chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả áp dụng ISO tại Sở thời gian qua.

Xem thêm

Tập huấn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

Nhằm đảm bảo cho sự thành công của việc tư vấn mở rộng, xây dựng và vận hành HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 16.10.2012 đơn vị tư vấn QMT đã kết hợp với ban chỉ đạo ISO các đơn vị: UBND huyện Cam Lâm, phòng TN&MT huyện Cam Lâm, phòng GD&ĐT huyện Cam Lâm tổ chức buổi tập huấn áp dụng tài liệu và đánh giá nội bộ HTQLCL. Buổi tập huấn có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ công chức của 3 đơn vị.

Xem thêm

Tập huấn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thành phố Cam Ranh, Khánh Hoà

Ngày 16.10.2012, tại hội trường UBND thành phố Cam Ranh, Khánh Hoà đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Các đơn vị tham gia tập huấn bao gồm: UBND thành phố Cam Ranh, phòng TN&MT thành phố Cam Ranh, phòng GD&ĐT thành phố Cam Ranh.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG