: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị hành chính nhà nước thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sau một thời gian áp dụng hệ thống tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, ngày 27.11.2012 tại UBND thị xã Ninh Hoà, UBND phường Ninh Hiệp, Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Ninh Hoà, phòng Tài nguyên môi trường thị xã Ninh Hoà đã diễn ra các chương trình đánh giá nội bộ HTQLCL dưới sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn QMT.

Xem thêm

Hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Gia Lai

Sau một thời gian xây dựng và hoàn thiện bộ tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, ngày 26.11.2012, đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Gia Lai. Đây là nội dung quan trọng giúp đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và các cán bộ công chức có liên quan của các đơn vị có những kiến thức để triển khai ban hành áp dụng hệ thống ISO tại Chi cục mình.

Xem thêm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai: Tập huấn Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Nằm trong các hạng mục tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, ngày 26.11.2012, Công ty TNNH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã tiến hành tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai.

Xem thêm

Hội nghị đào tạo về HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND quận Hà Đông, Hà Nội

Quyết tâm thực hiện công tác chuyển đổi và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 28/5/2012 của UBND quận Hà Đông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận, ngày 24/11/2012, phòng Kinh tế UBND quận đã tổ chức hội nghị “Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008” cho 12 UBND phường (Quang Trung; Vạn Phúc; Yết Kiêu; Mộ Lao; Văn Quán; La Khê; Phú La; Phú Lương; Phú Lãm; Dương Nội; Biên Giang và Đồng Mai).

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị huyện Phong Thổ, Lai Châu

Phong Thổ là một huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Lai Châu, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Nhằm phát triển nền kinh tế của địa phương, công tác xây dựng và áp dụng HTLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính của huyện đã được ban lãnh đạo chỉ đạo và tập trung xây dựng. Theo kế hoạch đã thống nhất, ngày 23.11.2012, tại các đơn vị: UBND huyện Phong Thổ, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phong Thổ, phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phong Thổ, phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Chương trình đánh giá có sự tư vấn giúp đỡ của chuyên gia tư vấn Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QMT).

Xem thêm

Thanh tra tỉnh Kiên Giang triển khai công tác đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Ngày 23.11.2012, Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã tổ chức chương trình đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp chứng nhận. Cùng tham gia và tư vấn hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá là chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao..

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở ngoại vụ Lai Châu và Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Lai Châu

Theo chương trình đã trao đổi và thống nhất, ngày 22/11/2012 tại các phòng ban chuyên môn thuộc Sở ngoại vụ Lai Châu và Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Lai Châu, ban chỉ đạo ISO hai đơn vị đã tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Buổi đánh giá có sự giúp đỡ hướng dẫn của chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QMT).

Xem thêm

Sở Văn hóa thể thao và du lịch Lâm Đồng tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Sở Văn hoá thể thao và du lịch Lâm Đồng luôn phát huy vai trò và vị trí, luôn cải tiến phương thức làm việc để hoàn thành tốt công việc được giao. HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng và áp dụng tại Sở đảm bảo phù hợp với tình hình mới góp phần vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính đồng thời góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kiến cuối tháng 12/2012 Sở sẽ được đánh giá cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001:2008

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Thanh tra tỉnh Lai Châu, Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường, Lai Châu

Nhằm duy trì thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, ngày 21/11/2012 Thanh tra tỉnh Lai Châu và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đã tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ giữa các phòng chuyên môn. Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao là đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ của hai đơn vị.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG