: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở ngoại vụ Lai Châu và Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Lai Châu

Với mục tiêu kiểm tra kiểm soát hiệu quả vận hành áp dụng hệ thống tài liệu vào các quy trình chuyên môn vào công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, các đoàn đánh giá đã có buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương.

Kết quả cho thấy, HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đang được áp dụng tại Sở Ngoại vụ Lai Châu và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Lai Châu được ban hành đầy đủ, áp dụng nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, một số điểm không phù hợp cũng được xác nhận và phải khắc phục, khuyến nghị ban chỉ đạo ISO và các phòng chuyên môn có liên quan xem xét.  Kết quả đánh giá sẽ là căn cứ để xây dựng, cải tiến hệ thống cho phù hợp với hoạt động cải cách hành chính tại hai đơn vị, phục vụ cho công tác đánh giá cấp chứng nhận của tổ chức đánh giá trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG