: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Các đơn vị huyện Diên Khánh, Khánh Hoà: Tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, kiểm soát hệ thống quy trình đang vận hành áp dụng tại các bộ phận chuyên môn theo HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, ngày 15.10.2012 tại hội trường Văn phòng HĐND-UBND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra buổi tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện Diên Khánh, UBND thị trấn Diên Khánh, phòng TN&MT và phòng GD&ĐT Diên Khánh.

Xem thêm

Tập huấn ban hành áp dụng và đánh giá viên nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 các đơn vị thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Nhằm thực hiện đúng tiến độ dự án tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà, ngày 15.10.2012, đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức buổi tập huấn ban hành áp dụng hệ thống tài liệu và đánh giá viên nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho các đơn vị: UBND thị xã Ninh Hoà, UBND phường Ninh Hiệp, Phòng Giáo dục và đào tạo, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hoà.

Xem thêm

Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà: Hướng dẫn ban hành áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Ngày 12/10/2012 tại hội trường Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà đã diễn ra buổi tập huấn hướng dẫn ban hành áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Giảng viên là chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T). Buổi tập huấn thu hút sự quan tâm, tham dự của đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng toàn thể cán bộ công chức của cơ quan.

Xem thêm

Ban Thi đua khen thưởng Khánh Hòa: hướng dẫn và thực hiện đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Nhằm kiểm tra công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ban thi đua khen thưởng Khánh Hòa, ngày 11/10/2012, chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) thực hiện buổi hướng dấn phương pháp và thực hiện đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho đơn vị.

Xem thêm

Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà: Tập huấn đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Theo kế hoạch tư vấn chuyển đổi và mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà, ngày 11.10.2012 đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức tập huấn đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Tham gia khoá đào tạo có đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và các cán bộ công chức có liên quan.

Xem thêm

Hướng dẫn và triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Khánh Hòa

Nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008 trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Khánh Hòa đã được chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001: 2008 cho toàn thể cán bộ công chức của Chi cục.

Xem thêm

Phòng TN&MT huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn: Hướng dẫn và triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp chứng nhận HTQLCL tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn và để việc xây dựng áp dụng HTQLCL đạt hiệu quả, ngày 9/10/2012 đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức tập huấn hướng dẫn và triển khai đánh giá nội bộ. Thành phần tham dự là đại diện lãnh đạo phòng, ban chỉ đạo ISO và tất cả cán bộ công chức có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Xem thêm

Trung tâm y tế huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn: Tập huấn ban hành áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Việc tiếp cận với các mô hình, phương pháp quản lý khoa học được coi là một trong những giải pháp thiết thực giúp cho các bệnh viện, các trung tâm y tế tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Nhận thức được vấn đề này, trung tâm y tế huyện Bình Gia, Lạng Sơn đã tổ chức xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008. Sau một thời gian được Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao hướng dẫn, đến nay hệ thống tài liệu đã hoàn thiện. Ngày 09.10.2012, tại hội trường của cơ quan trung tâm y tế Bình Gia, khóa tập huấn hướng dẫn công tác triển khai áp dụng và tập huấn chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được tiến hành.

Xem thêm

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn và triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Để việc tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn đúng tiến độ đề ra trong kế hoạch, ngày 08.10.2012, ban chỉ đạo ISO phòng Tài nguyên và Môi trường Bình Gia đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn là Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức khóa tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2008 cho các cán bộ công chức là thành viên Ban chỉ đạo ISO của phòng.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG