: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND thị trấn Liên Nghĩa, Lâm Đồng

Sau một thời gian kết hợp với đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu và thực hiện công tác áp dụng đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước, ngày 31.10.2012, UBND thị trấn Liên Nghĩa đã tổ chức đánh giá nội bộ, kiểm tra công tác vận hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.

Xem thêm

UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng: Tập huấn nhận thức, phương pháp xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Là một trong những đơn vị được triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định 1911/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng, để đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, ngày 31/10/2012, tại hội trường UBND huyện Đơn Dương đã diễn ra hội nghị tập huấn nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và các nội dung có liên quan. Giảng viên đến từ Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao và có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ công chức có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của huyện.

Xem thêm

Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng: Hướng dẫn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Nhằm đảm bảo cho việc tư vấn mở rộng HTQLCL tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thành công, ngày 30.10.2012, tại hội trường Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng đã diễn ra buổi tập huấn hướng dẫn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T).

Xem thêm

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng: Tập huấn ban hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng là một trong những cơ quan quan trọng của tỉnh Lâm Đồng có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trọng là một trong những huyện có vị trí quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Với ưu thế về nhiều mặt, sự phát triển kinh tế của huyện Đức Trọng khá toàn diện, bao gồm cả nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp, dịch vụ. Để đẩy thể hiện hình ảnh của mình, UBND huyện Đức Trọng luôn mong muốn và quyết tâm đi đầu trong việc mở rộng và áp dụng thành công HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng và Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng

Trong hai ngày 26 và 27.10.2012, với sự hướng dẫn giúp đỡ của đơn vị tư vấn QMT, Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Đây là cuộc đánh giá rà soát lần cuối để chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp chứng nhận vào đầu tháng 11 năm 2012 của hai đơn vị.

Xem thêm

Họp triển khai xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội

Ngày 26.10.2012, tại UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp triển khai áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 cho 5 xã của huyện: Đồng Tháp, Thọ Xuân, Thọ An, Trung Châu, Tân Hội. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Thanh Lý- Phó phòng kinh tế huyện, các chủ tịch, phó chủ tịch cùng các cán bộ của 5 xã. Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) là đơn vị tư vấn thực hiện trách nhiệm này.

Xem thêm

Chi cục thú y Lâm Đồng: Kiểm tra xác nhận sự phù hợp của HTQLCL trước khi đánh giá chứng nhận

Thực hiện Quyết định 1911/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 – 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 25/10/2012 Chi cục Thú y Lâm Đồng đã được chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao hướng dẫn kiểm tra, rà soát lần cuối HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đang vận hành tại Chi cục để xác nhận sự phù hợp trước khi đánh giá cấp giấy chứng nhận ngày 01/11/2012.

Xem thêm

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Sau quá trình vận hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, ngày 25.10.2012, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Giang phối hợp với Chuyên gia tư vấn QMT đã tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tại tất cả các phòng ban nghiệp vụ của Sở.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG