: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn nhận thức HTQLCL ISO 9001:2008 tại Công ty Kiểm định và Môi trường Ecopark

Thực hiện hợp đồng đã ký kết với Công ty Kiểm định và Môi trường Ecopark, ngày 24 tháng 9 năm 2012, Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) đã tổ chức khóa đào tạo nhận thức HTQLCL ISO 9001:2008 cho các thành viên trong phòng LAB của Công ty.

Xem thêm

Thanh tra tỉnh Lai Châu & Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Lai Châu: Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung

Trước xu thế hội nhập quốc tế, cải cách hành chính là một nhu cầu cấp thiết, một yêu cầu quan trọng. Thực hiện mục tiêu đó, công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL là một kế hoạch mà khối HCNN của Việt Nam đều phải thực hiện. Nhằm trang bị những kiến thức về Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và phương pháp xây dựng văn bản Hệ thống Quản lý Chất lượng cho các thành viên trong Ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ, công chức có liên quan, ngày 21/9/2012, đơn vị tư vấn QMT đã kết hợp với ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh Lai Châu và Phòng GD&ĐT thị xã Lai Châu tổ chức khoá huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 theo đề án 30 và mô hình khung.

Xem thêm

Tập huấn nhận thức về HTQLCL TCVN ISO 9001 cho Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Phê duyệt Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2013; Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2012 của UBND tỉnh Lai Châu V/v phê duyệt Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2012; Ngày 20/09/2012 tại phòng họp phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường đã diễn ra buổi tập huấn nhận thức TCVN ISO 9001:2008 cho toàn thể cán bộ công chức trực thuộc phòng.

Xem thêm

UBND huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng: Tập huấn giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008

Ngày 20.9.2012, Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao đã tổ chức lớp tập huấn nhận thức về hệ thống chất lượng TCVN ISO 9001:2008 cho UBND huyện Di Linh, Lâm Đồng. Khóa học đã thu hút sự quan tâm của ban lãnh đạo UBND huyện, ban chỉ đạo ISO và toàn thể cán bộ công chức của UBND huyện và đại diện lãnh đạo các xã (Gia Hiệp, Hòa Bắc, Gung Ré, Tân Châu, Hà Ninh, Đinh Lạc và thị trấn Di Linh)

Xem thêm

Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu: Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001: 2008 và mô hình khung

Sở Ngoại vụ Lai Châu là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Tập huấn phương pháp âp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

Nhắm đảm bảo kế hoạch tư vấn mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 phù hợp mô hình khung và đáp ứng đề án 30 của UBND tỉnh Lâm Đồng tại 2 đơn vị: UBND huyện Đức TrọngUBND thị trấn Liên Nghĩa, ngày 19/9/2012 tại UBND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã diễn ra buổi tập huấn phương pháp áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Tham dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO và toàn bộ cán bộ công chức có liên quan của huyện và Thị trấn.

Xem thêm

Họp tổng kết quá trình vận hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan HCNN quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi, mở rộng HTLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các UBND phường của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong năm 2012, ngày 19.9.2012, chuyên gia tư vấn đã có buổi làm việc với UBND phường Hàng Gai UBND phường Chương Dương về công tác có liên quan.

Xem thêm

Sở Xây dựng Lâm Động tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Là một trong các cơ quan hành chính nhà nước quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng Lâm Đồng luôn luôn phát huy vai trò và vị trí, luôn cải tiến phương thức làm việc để hoàn thành tốt công việc được giao. HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2000 đã được xây dựng và áp dụng tại Sở đảm bảo phù hợp với tình hình mới, công tác chuyển đổi và áp dụng đã được Ban lãnh đạo và Ban chỉ đạo ISO của Sở quan tâm và quyết tâm thực hiện.

Xem thêm

Tập huấn chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Thú y Lâm Đồng

Ngày 18 tháng 09 năm 2012, tại phòng họp Chi cục Thú y Lâm Đồng đã diễn ra buổi tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho đại diện lãnh đạo, thành viên Ban ISO và tập thể cán bộ công chức của Chi cục.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG