: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đam Rông, Lâm Đồng

Ngày 16.1.2013, theo sự trao đổi và thống nhất, đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức kiếm tra đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đam Rông, Lâm Đồng.

Xem thêm

UBND huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 ngày 15.01.2013, Đoàn chuyên gia đánh giá của Ban chỉ đạo ISO huyện Lâm Hà đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện áp dụng hệ thống tài liệu TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng ban nghiệp vụ trực thuộc UBND huyện. Cùng tham gia với đoàn có nhóm chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao.

Xem thêm

UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng: Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Thực hiện kế hoạch tư vấn mở rộng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Đơn Dương, sau một thời gian kết hợp với đơn vị tư vấn - Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao xây dựng và hoàn thiện hệ thống tài liệu và thực hiện công tác áp dụng đối với hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn. Ngày 14.1.2013, UBND huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã tổ chức đánh giá nội bộ, kiểm tra công tác vận hành áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.

Xem thêm

Kiểm tra đánh giá nội bộ HTQLCL tại Sở thông tin và truyền thông Lâm Đồng và Sở Nội vụ Lâm Đồng

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2012, ban lãnh đạo Sở Thông tin và truyền Thông, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã triển khai kế hoạch mở rộng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng ban chuyên môn của đơn vị. Ngày 14.1.2013, nhóm chuyên gia của Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao cùng với ban chỉ đạo ISO của 2 Sở tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.

Xem thêm

Sở Giao thông vận tải Gia Lai, Sở VHTTDL Gia Lai: Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Là những đơn vị có nhiệm vụ quan trọng góp phần vào quá trình phát triển nền kinh tế của địa phương, thời gian qua, công tác xây dựng và vận hành HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Giao thông vận tải và Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Gia Lai đã được thực hiện nghiêm túc.

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ban quản lý khu kinh tế Gia Lai và Sở Tài chính Gia Lai

Nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể tiến độ tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý khu kinh tế Gia Lai và Sở Tài chính Gia Lai, ngày 11/1/2012 hai đơn vị đã kết hợp với Công ty QMT tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL tại các phòng ngành chuyên môn nằm trong phạm áp dụng theo đề án 30.

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường Gia Lai và Thanh tra tỉnh Gia Lai

Ngày 10.1.2013, Ban chỉ đạo ISO Chi cục Bảo vệ môi trường Gia Lai và Thanh tra tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008, chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp chứng nhận. Cùng tham gia và tư vấn hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá là chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao.

Xem thêm

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục DSKHHGD Gia Lai và Chi cục ATVSTP Gia Lai

Theo chương trình đã thông báo và xác nhận, ngày 10.1.2013, cơ quan tư vấn QMT đã kết hợp với ban chỉ đạo ISO Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Gia Lai và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đang được triển khai tại 2 đơn vị.

Xem thêm

Triển khai kiểm tra, đánh giá nội bộ tại Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn

Theo chương trình đã thống nhất, ngày 03.01.2013, ban chỉ đạo ISO của Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã tổ chức đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Buổi đánh giá có sự giúp đỡ của đơn vị tư vấn Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QMT).

Xem thêm

KHÁCH HÀNG