: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2008 tại Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234

Đảm bảo đúng lộ trình tư vấy xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008, ngày 20 tháng 3 năm 2013, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 234 đã diễn ra khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng. Chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn Quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao đã trực tiếp đào tạo với sự tham gia học tập nghiêm túc của ban lãnh đạo, ban ISO và tập thể cán bộ của công ty

Xem thêm

Tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

Ngày 18.3.2013, tại hội trường UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra buổi tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Buổi tập huấn có sự tham dự nghiêm túc, đầy đủ của đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ công chức của 12 phòng chuyển môn của UBND huyện Vũng Liêm và 19 xã thuộc huyện bao gồm: UBND xã Trung Thành Tây, UBND xã Trung Thành Đông, UBND xã Trung Thành, UBND xã Trung Ngãi, UBND xã Trung Nghĩa, UBND  xã Trung An, UBND xã Trung Hiếu, UBND xã Trung Hiệp, UBND xã Trung Chánh, UBND xã Hiếu Phụng, UBND xã Hiếu Thuận, UBND xã Hiếu Nhơn, UBND xã Hiếu Thành, UBND xã Hiếu Nghĩa, UBND Tân An Luông, Tân Qưới Trung, UBND xã Tân Qưới An, UBND xã Quới Thiện và UBND xã Thanh Bình.

Xem thêm

Kiểm tra đánh giá hiệu quả áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Hà Trung, Quảng Ninh

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 chính là một trong những yêu cầu của công tác cải cách hành chính, áp dụng phương pháp quản lý khoa học vào công việc thường xuyên ở mỗi đơn vị.

Xem thêm

Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại Ban xúc tiến hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh

Công tác xây dựng và vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện hơn nữa các công việc chuyên môn và phát huy thế mạnh của đơn vị. Hiểu được tầm quan trọng đó, Ban xúc tiến hỗ trơ đầu tư Quảng Ninh  đã hợp tác với cơ quan tư vấn để triển khai công tác xây dựng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 trong năm 2013.

Xem thêm

Hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu hệ thống HTQLCL TCVN tại UBND huyện Nam Sách, Hải Dương

Ngày 14.3.2013, tại UBND huyện Nam Sách Hải Dương đã diễn ra chương trình làm việc về công tác hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Đây là nội dung trong kế hoạch đã trao đổi và thống nhất giữa UBND huyện Nam Sách với Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao.

Xem thêm

Kiểm tra đánh giá hiệu quả áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Cao Thắng, UBND phường Việt Hưng, Quảng Ninh

Theo kế hoạch đã thống nhất, ngày 14.3.2013, tại các đơn vị: UBND phường Cao Thắng, UBND phường Việt Hưng thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các cuộc kiểm tra đánh giá hiệu quả áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Chương trình đánh giá có sự tư vấn giúp đỡ của chuyên gia tư vấn Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QMT).

Xem thêm

Tập huấn nhận thức và phương pháp triển khai áp dụng HTQLCL TCVN tại UBND xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội

Ngày 13.3.2013, tại UBND xã Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội, đơn vị tư vấn QMT đã tổ chức tập huấn nhận thức và phương pháp triển khai áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008. Trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ công chức công tác tại các bộ phận chuyên môn đã tham dự đầy đủ.

Xem thêm

Kiểm tra đánh giá hiệu quả áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các xã thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội

Sau một thời gian tập trung nghiên cứu và hoàn thiện tài liệu hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, ngày 13.3.2013, ban chỉ đạo ISO các xã : Minh Châu, Phú Cường, Minh Quang thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội đã cùng với chuyên gia tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả áp dụng ISO tại đơn vị mình.

Xem thêm

Đào tạo chuyên gia Đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2008 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Hải Phòng

Thực hiện giai đoạn tiếp của công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008, ngày 12.3.2013, tại Trung tâm phát triển quỹ đất Hải Phòng, đơn vị tư vấn QMT đã kết hợp với ban chỉ đạo ISO của Trung tâm tổ chức buổi đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2008. Buổi đào tạo có sự tham dự nghiêm túc, đầy đủ của đại diện lãnh đạo, ban chỉ đạo ISO cùng các cán bộ nhân viên của Trung tâm.

Xem thêm

KHÁCH HÀNG