: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai: Tập huấn Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Là một đơn vị hành chính rất quan tâm và chú trọng trong công tác triển khai xây dựng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 nên khóa tập huấn đã nhận được sự tham dự và tập trung của Ban lãnh đạo Chi cục, Ban chỉ đạo ISO cùng toàn thể cán bộ công chức của Chi cục.

Giảng viên QMT đã cung cấp cho các học viên những khái niệm, thuật ngữ cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng; các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008 trong công tác đánh giá nội bộ; phân tích hướng dẫn thực hiện quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Lớp học đã tập trung thảo luận những thắc mắc của học viên và thực hành đánh giá các tình huống sát thực với từng lĩnh vực hoạt động chuyên môn của học viên.

Khóa tập huấn được các học viên tham gia đầy đủ, thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, tạo tiền đề thuận lợi để các học viên áp dụng vào thực tiễn hoạt động đánh giá nội bộ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG