: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị huyện Phong Thổ, Lai Châu

Các quy trình chuyên môn, các nội dung bắt buộc của HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đã được thành viên trong đoàn đánh giá và chuyên gia tư vấn QMT kiểm tra, rà soát tại các phòng chuyên môn. Sau buổi làm việc với các đơn vị nằm trong kế hoạch đánh giá, đoàn đánh giá đã thu được kết quả khả quan như: hệ thống tài liệu đã được in ấn và cấp phát đầy đủ, các quy trình tác nghiệp đã được vận hành. Tuy nhiên, một số phòng chuyên môn danh sách hồ sơ, tài liệu chưa được cập nhật đầy đủ, cần khắc phục, bổ sung.

Buổi đánh giá nội bộ đã diễn ra thành công, đi sâu vào thực chất, tập trung vào những điểm chưa làm được để khắc phục, cải tiến. Đây cũng là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ giúp công tác đánh giá cấp chứng nhận của tổ chức đánh giá trong thời gian tới hiệu quả, thành công.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG