: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Thanh tra tỉnh Kiên Giang triển khai công tác đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008

Trong quá trình đánh giá nội bộ, các thành viên đoàn đánh giá đã tập trung vào: Đánh giá, kiểm tra công tác thực hiện các quy trình chuyên môn tại các phòng ban nghiệp vụ; chính sách và mục tiêu chất lượng tại các bộ phận chuyên môn... Trên cơ sở đó, các yêu cầu trong công tác đánh giá cũng được đoàn thông qua và xác nhận như: đảm bảo thực hiện đánh giá kiểm tra đúng thời gian, nội dung, mục đích; toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu, hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho đoàn đánh giá làm việc đạt hiệu quả và đảm bảo tiến độ.

Dự kiến công tác đánh giá cấp chứng nhận của Thanh tra tỉnh Kiên Giang sẽ được tiến hành trong tháng 12 năm 2012.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG