: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO công bố Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về thích ứng với biến đổi khí hậu

Khi một số công ty lớn nhất thế giới định giá rủi ro về khí hậu đối với việc kinh doanh của họ đạt mức gần một nghìn tỷ đôla, thì có nghĩa là tác động của biến đổi khí hậu không thể bỏ qua. Các doanh nghiệp cần phải trang bị khả năng thích nghi, và một Tiêu chuẩn quốc tế mới vừa ra đời để giúp thực hiện điều này.

Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ tăng và phát thải khí nhà kính là tất cả những khía cạnh của biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những điều này cũng có thể tạo ra cơ hội. Một báo cáo gần đây của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) cho thấy một nhóm các công ty lớn nhất thế giới, nắm tổng trị giá gần 17 nghìn tỷ USD, đã định giá chi phí rủi ro biến đổi khí hậu cho doanh nghiệp của họ ở mức gần 1 nghìn tỷ USD. Nhưng mặt khác, họ định giá lợi nhuận tiềm ăng từ các cơ hội kinh doanh lại cao hơn gấp đôi.

 

Chính vì thế, việc thiết lập được những kế hoạch vững chắc để thích ứng với biến đổi khí hậu là chìa khóa thành công của doanh nghiệp.

 

Tiêu chuẩn ISO 14090, Thích ứng với biến đổi khí hậu – Các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn, là tiêu chuẩn đầu tiên trong một loạt các tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực này và nhằm mục đích hỗ trợ các tổ chức đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đưa ra những kế hoạch thích ứng hiệu quả. Tiêu chuẩn này giúp tổ chức xác định và quản lý rủi ro, cũng như nắm bắt mọi cơ hội mà biến đổi khí hậu có thể mang lại.

 

Tiêu chuẩn thiết lập một khuôn khổ cho phép các tổ chức đưa ra những xem xét thích hợp để thích ứng với biến đổi khí hậu khi thiết kế và thực thi các chính sách, chiến lược, kế hoạch và hoạt động.

 

John Dora, Đồng Trưởng nhóm công tác xây dựng tiêu chuẩn, cho biết: các tác động của biến đổi khí hậu như thay đổi thời tiết và nhiệt độ ngoài dự kiến có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của tổ chức nếu họ không có sự chuẩn bị, dẫn đến những thiệt hại về cơ sở hạ tầng hoặc phá vỡ công việc kinh doanh của họ: “Việc thông hiểu về tác động của khí hậu không chỉ dành cho những người thực hiện các hành động liên quan đến khí hậu. Các quyết định của tổ chức được đưa ra trên cơ sở rủi ro và cơ hội, vì vậy, hiểu rõ về khả năng phục hồi là điều hữu ích trong chuỗi giá trị, chẳng hạn như trong mua bán, đầu tư và bảo hiểm.

 

ISO 14090 sẽ cho phép các tổ chức đánh giá và chuẩn bị cho các tác động của khí hậu và làm cho tổ chức trở nên kiên cường hơn. Nó cũng sẽ giúp họ phát hiện ra những cơ hội tiềm năng để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên hoặc nguồn doanh thu mới.

Tiêu chuẩn ISO mới này hữu ích cho tất cả các loại hình tổ chức, bất kể họ có kế hoạch thích ứng hay không. Việc áp dụng tiêu chuẩn này cũng cho phép người dùng đóng góp trực tiếp vào Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về hành động khí hậu (SDG 13).

ISO 14090 được xây dựng bởi nhóm công tác 9 của ban kỹ thuật ISO/TC 207, Quản lý môi trường, SC 7, Quản lý khí nhà kính và các hoạt động liên quan, ban thư ký gồm cơ quan tiêu chuẩn Trung Quốc (SAC) và Canađa (SCC).

Tiêu chuẩn này dự kiến sẽ là một tiêu chuẩn bao trùm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban kỹ thuật cũng đang nghiên cứu các tiêu chuẩn khác để cung cấp hướng dẫn thêm. Dự kiến sẽ bao gồm ISO 14091, Thích ứng với biến đổi khí hậu – Tính dễ bị tổn thương, đánh giá tác động và rủi ro và ISO 14092, Quản lý GHG và các hoạt động liên quan: yêu cầu và hướng dẫn lập kế hoạch thích ứng cho các tổ chức bao gồm cả chính quyền địa phương và cộng đồng.

                                                                                                                                                                                                                                                                 “Nguồn TCVN”


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG