: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

OHSAS 18000 là gì?

OHSAS 18001:2007 (tên đầy đủ là BS OHSAS 18001:2007) là phiên bản hiện hành. Nó đưa ra những yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho một tổ chức được ấn hành vào tháng 7 năm 2007 thay thế cho OHSAS 18001:1999, và được áp dụng để chú trọng đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp hơn là an toàn sản phẩm. .

OHSAS 18001 đã được thiết kế để tương thích với tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 (về chất lượng) và tiêu chuẩn ISO 14001 (về môi trường) nhằm tạo điều kiện dễ dàng xây dựng một hệ thống tích hợp với mục đích chất lượng cho sản phẩm - an toàn cho con người - an toàn cho môi trường - tiết kiệm chi phí.

OHSAS 18001 có thể được lựa chọn đối với bất kỳ tổ chức nào mong muốn thực hiện một thủ tục chính thức để giảm các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe trong môi trường làm việc cho những người lao động, khách hàng và mọi người nói chung. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho mục đích đánh giá chứng nhận phù hợp và cấp giấy chứng nhận phù hợp cho một Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp và được công nhận toàn cầu.

Lợi ích của việc áp dụng OHSAS 18001:

- Hạn chế số lượng người lao động bị tai nạn nhờ các hoạt động kiểm soát và phòng ngừa các mối nguy

- Hạn chế khả năng gây ra những tai nạn nghiêm trọng

- Đảm bảo có một đội ngũ công nhân có trình độ và nhiệt tình trong công việc thông qua việc đáp ứng những mong muốn của họ về môi trường làm việc tốt và an toàn

- Hạn chế thất thoát nguyên vật liệu và gián đoạn trong sản xuất gây ra do tai nạn lao động

- Hạn chế chi phí bảo hiểm cũng như giảm thiểu những chi phí phát sinh do khiếm khuyết nhân sự

- Giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện một hệ thống tích hợp về quản lý chất lượng, môi trường, và sức khoẻ an toàn lao động

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng mức các qui định pháp luật

- Tạo uy tín với cộng đồng qua việc đáp ứng tầm quan trọng ngày càng tăng của an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG