: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO/IEC 20000-Cẩm nang hướng dẫn cách tận dụng tối đa SMS

Giảm chi phí, làm hài lòng khách hàng và tận dụng tối đa công nghệ là một số lợi ích của hệ thống quản lý dịch vụ CNTT (SMS). Cẩm nang mới cung cấp hướng dẫn về cách tận dụng tối đa SMS, đặc biệt là sử dụng ISO/IEC 20000.

SO/IEC 20000, Quản lý dịch vụ CNTT – Quản lý dịch vụ – Hướng dẫn thực tế chủ yếu liên quan đến ISO/IEC 20000-1, Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ – Phần 1: Yêu cầu hệ thống quản lý dịch vụ, Tiêu chuẩn quốc tế quan trọng của ngành đối với SMS cung cấp một cái nhìn tổng quan dễ sử dụng về những gì cần thiết để thực hiện tiêu chuẩn một cách hiệu quả và có thể đáp ứng các yêu cầu.

Tiếnsĩ Suzanne Van Hove, người tham gia việc phát triển hướng dẫn cho biết, nó dành cho những người ít quen thuộc với tiêu chuẩn và những người sẽ được hưởng lợi từ thông tin rõ ràng bằng ngôn ngữ phi kỹ thuật.

Việc thực hiện SMS theo cách có cấu trúc mang lại nhiều lợi ích cho một tổ chức như hiệu quả cao hơn và quan hệ khách hàng được cải thiện, Tiến sĩ khẳng định.

Cẩm nang mới này cho thấy ISO/IEC 20000 có liên quan trong môi trường kỹ thuật số ngày nay và phù hợp với các phương pháp SMS phổ biến như Lean, Agile và DevOps.

ISO/IEC 20000, Quản lý dịch vụ CNTT – Quản lý dịch vụ – Hướng dẫn thực tế cho phép thực hiện các thực tiễn có lợi và tăng giá trị cho tổ chức một cách rõ ràng và thành thạo. Nó tính đến các nhu cầu cụ thể của một tổ chức và cho phép họ điều chỉnh nó theo cách họ thấy phù hợp.

Cuốn cẩm nang có ba phần chính: hướng dẫn thực tế để thực hiện ISO/IEC 20000-1; cách cải thiện đáng kể quy trình quản lý dịch vụ của một tổ chức bao gồm các khía cạnh như thực hiện theo đúng quy trình, văn hóa công ty và truyền thông; cuối cùng là hướng dẫn về việc sử dụng các tiêu chuẩn và khung khác kết hợp với loạt ISO/IEC 20000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               “Nguồn TCVN”                                                                                                         


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG