: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

SA 8000 - Hệ thống về trách nhiệm xã hội

SA 8000 dựa trên Tuyên ngôn thế giới về quyền con người, Công ước quốc tế về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và một loạt các công ước khác của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). SA 8000 bao gồm các lĩnh vực sau của trách nhiệm giải trình: Lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, quyền tham gia các hiệp hội, phân biệt đối xử, kỷ luật lao động, thời gian làm việc, lương và các phúc lợi xã hội khác (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tê…), quản lý doanh nghiệp, quan hệ cộng đồng.
Lợi ích mà SA 8000 mang lại là làm tăng sự ưa chuộng và lòng trung thành của khách hàng, tiếp cận các thị trường mới và xây dựng sự nhìn nhận mạnh hơn đối với thương hiệu của doanh nghiệp, hỗ trợ chiến lược quảng bá và tăng cuờng các giá trị cốt lõi của công ty, tăng cường cam kết hiện hành và động cơ làm việc của người lao động, từ đó tác động tích cực đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cải tiến hoạt động trong doanh nghiệp.
SAI cũng đưa ra chương trình tập huấn SA 8000 và các tiêu chuẩn làm việc cho các nhà quản lý, công nhân và các nhà kiểm tra tiêu chuẩn xã hội. Tổ chức này cũng hoạt động trong vai trò của nhà môi giới trung gian để cấp phép và giám sát các tổ chức kiểm tra chính sách xã hội nhằm cấp chứng chỉ cho các người (doanh nghiệp) sử dụng lao động đạt tiêu chuẩn SA 8000 cũng như hướng dẫn để các doanh nghiệp đó phát triển phù hợp với các tiêu chuẩn tương tác đã đưa ra.

Theo nhận định của bà Alice Tepper Marlin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Trách nhiệm xã hội Quốc tế (SAI) thì SA 8000 sẽ là lợi thế thực sự cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập những thị trường khó tính, quan tâm nhiều tới điều kiện làm việc của người công nhân tạo ra các sản phẩm ấy.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG