: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hệ thống quản lý tài sản theo tiêu chuẩn ISO 55001 mới được ban hành

ISO 55001 là một chuẩn mực đối với một hệ thống quản lý tài sản sẽ giúp doanh nghiệp của bạn chủ động quản lý vòng đời của tài sản từ việc mua lại cho đến khi ngừng sử dụng. Hệ thống này đồng thời giúp bạn quản lý rủi ro và chi phí liên quan với việc sở hữu tài sản, trong một cấu trúc và hiệu quả hỗ trợ cải tiến liên tục và đang tiến hành tạo ra giá trị .

Bureau Veritas Certification là một thành viên trong nhóm xây dựng các tiêu chuẩn của Tổ chức ISO nên rất quen thuộc với các nội dung và yêu cầu của những tiêu chuẩn mới. Và với nền tảng kinh nghiệm và kiến thức vững chắc cùng danh mục khách hàng đa dạng trong hầu hết các ngành công nghiệp, cụ thể là dầu khí, cơ sở hạ tầng, bất động sản, tiện ích xã hội và công cộng… đội ngũ nhân viên Bureau Veritas cùng kiến thức và chuyên môn của họ sẽ giúp Doanh nghiệp xây dựng và tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 55001.

Để có thể quản lý tài sản đối với mỗi tổ chức và doanh nghiệp bằng một hệ thống quản lý tài sản là một yêu cầu thực hành tốt nhất. Tiêu chuẩn ISO 55001 sẽ cung cấp các khuôn khổ và các công cụ cần thiết để tối ưu hóa giá trị trong khi đảm bảo tài sản của Tổ chức và Doanh nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất cần thiết.

Những lợi ích của ISO 55.001 mang lại đó là:

- Một hệ thống quản lý tài sản cung cấp một cấu trúc, phương pháp thực hành tốt nhất để quản lý vòng đời của tài sản.

- Rủi ro giảm liên quan đến quyền sở hữu tài sản - bất cứ điều gì từ chi phí bảo trì không cần thiết và không hiệu quả để phòng ngừa các mối nguy hoặc tai nạn.

- Đảm bảo cải thiện chất lượng cho khách hàng / nhà quản lý - nơi tài sản đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp và chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

- Mua lại doanh nghiệp mới - các bên liên quan đạt được sự tự tin từ sự hiểu biết rằng một chiến lược được đặt ra để đảm bảo tài sản đáp ứng các yêu cầu an toàn và hiệu suất cần thiết.

- Hỗ trợ phát triển kinh doanh quốc tế - chứng minh rằng các yêu cầu của một hệ thống quản lý tài sản quốc tế công nhận được đáp ứng.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG