: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Ủy Ban dân tộc họp Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 07/5/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO của UBDT chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo; đại điện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc UBDT. Vụ Địa phương II, III dự họp qua hệ thống trực tuyến.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn khẳng định: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá quy trình trên nguyên tắc phối hợp thực hiện tốt, phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại phiên họp, ông Phạm Văn Hảo, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày Báo cáo khảo sát, tìm hiểu thực trạng và bối cảnh hoạt động của UBDT để xác định các nội dung xây dựng mở rộng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Qua các nội dung khảo sát, Báo cáo đã đưa ra các hoạt động cải tiến, đề xuất cụ thể trong giải quyết các thủ tục hành chính; chính sách, mục tiêu và thiết lập hệ thống quản lý chất lượng; công tác quản lý hồ sơ, tài liệu, nhân lực và vật lực; công tác quản lý nguồn tài lực… Về phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, Báo cáo đề xuất đưa ra 43 quy trình theo từng lĩnh vực và đơn vị phụ trách cụ thể.

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích và đề nghị điều chỉnh tên gọi, bổ sung một số quy trình để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện triển khai quy trình cụ thể tại vụ, đơn vị. Một số ý kiến đề nghị cần phân tách rõ sự khác biệt giữa quy trình quản lý chất lượng với các thủ tục hành chính, cũng như các quy trình, quy định khác.

Ông Phạm Văn Hảo, đại diện đơn vị tư vấn trình bầy Báo cáo khảo sát

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao các nội dung trong Báo cáo khảo sát của đơn vị tư vấn và đề nghị đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch làm việc với các vụ, đơn vị. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nêu rõ: Thủ trưởng các vụ, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai xây dựng quy trình quản lý chất lượng; với tinh thần cầu thị và tích cực, đề nghị các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức và nghiêm túc thực hiện để các nhiệm vụ đạt kết quả, theo kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị Văn phòng Ủy ban tổng hợp các danh mục quy trình theo các ý kiến góp ý, đề xuất bằng văn bản của các vụ, đơn vị; chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn trong công tác rà soát, tổng hợp và hoàn thiện nội dung của các quy trình. Sau khi hoàn thiện hệ thống quy trình chuẩn, các vụ, đơn vị sẽ xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, sau đó phổ biến cho cán bộ, công chức để triển khai. UBDT sẽ thành lập các đoàn đánh giá độc lập, kiểm tra chéo để đánh giá kết quả áp dụng quy trình quản lý chất lượng của từng vụ, đơn vị; sau đó sẽ điều chỉnh, hoàn thiện và ban hành quyết định phê duyệt để chính thức triển khaích

"Trich nguồn: UBDT"

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG