: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về định giá thương hiệu

Thương hiệu có thể là một tài sản quý giá nhất của công ty - nhưng làm thế nào để biết nó thực sự có giá trị như thế nào? Đo lường giá trị của một thương hiệu bắt đầu bằng việc biết cái gì cần đo - và đo như thế nào. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về định giá thương hiệu vừa được công bố sẽ giúp thực hiện điều này.

Thương hiệu có thể là một tài sản quý giá nhất của công ty - nhưng làm thế nào để biết nó thực sự có giá trị như thế nào? Đo lường giá trị của một thương hiệu bắt đầu bằng việc biết cái gì cần đo - và đo như thế nào. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về định giá thương hiệu vừa được công bố sẽ giúp thực hiện điều này.

Không ai muốn chi trả chỉ vì một cái tên song sức mạnh thương hiệu lại có ý nghĩa như thực tế chúng ta thường làm. Là một trong những thứ vô hình nhưng có giá trị, thương hiệu ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng, tổ chức tài chính, người mua tiềm năng của doanh nghiệp và hơn thế nữa. Một số thương hiệu có giá trị rất lớn.

Tuy nhiên, thước đo tiền tệ không phải là tất cả và có nhiều cách tiếp cận và phương pháp khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới, điều này khiến cho việc so sánh thực sự và đối sánh chuẩn có phần khó khăn.

ISO 20671, Định giá thương hiệu – Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản, nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đánh giá liên quan đến định giá thương hiệu. Tiêu chuẩn này bổ sung cho ISO 10668, Định giá thương hiệu - Yêu cầu đối với định giá thương hiệu bằng tiền tệ, tập trung chủ yếu vào các khía cạnh tài chính.

ISO 20671 xuất phát từ tiêu chuẩn quốc gia Áo, đó là ONR 16800 Phương pháp đánh giá thương hiệu tài sản vô hình, được ban hành năm 2006. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên về đánh giá thương hiệu và được xây dựng bởi Cơ quan tiêu chuẩn Áo, một thành viên ISO.

 Tiến sĩ Gerhard Hrebicek, Trưởng ban kỹ thuật xây dựng ONR 16800 đồng thời tham gia vào xây dựng ISO 20671 cho rằng tiêu chuẩn này bắt đầu một kỷ nguyên mới cho các thương hiệu. 

ISO 20671 nhắm đến các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình muốn gia tăng giá trị thương hiệu của họ và cung cấp một điểm khởi đầu cho việc hoạch định và quản trị cấp cao, bao gồm các thực tiễn tốt nhất để quản lý thương hiệu và báo cáo thương hiệu. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn, bao gồm các biện pháp phi tài chính cũng như tài chính và tạo cơ sở cho việc xây dựng các tiêu chuẩn khác, cụ thể hơn. 

Tiến sĩ Bobby Calder, Trưởng ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng ISO 20671 nói thêm: ISO 20671 bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của một thương hiệu, như sự đổi mới, tài nguyên hữu hình, dịch vụ và chất lượng, cũng như sức mạnh và hiệu năng của thương hiệu. Tất cả đều có thể có tác động đến giá trị tiền tệ, và do đó, bằng cách đo lường chúng, các doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc xác định các khu vực để cải tiến hay đầu tư.

 Tiêu chuẩn ISO 20671 do Ban kỹ thuật ISO/TC 289Định giá thương hiệu, xây dựng và vừa được ISO chính thức ban hành hồi tháng 3/2019.

                                                                                                                                                                                                                                       “Nguồn TCVN”


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG