: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Làm thế nào để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? ISO 50001 là một giải pháp

Trước tình hình đó, ISO 50001 là hệ thống quản lý năng lượng đã được nhiều tổ chức/ doanh nghiệp tìm hiểu, lựa chọn và trở thành một cơ sở quan trọng không thể thiếu trong công tác sử dụng năng lượng. Chương trình ISO 50001 là mô hình quản lý, sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp một cách tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó, chương trình còn hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến dây chuyền công nghệ phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm. Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Chương trình ISO 50001 tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, việc hoàn thành các Nghị định thông tư hướng dẫn chi tiết nhằm thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Gần đây Bộ Công thương đã ký văn kiện hợp tác triển khai Dự án “Thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ, với mục tiêu thông qua tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO 50001 sẽ thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp.

         


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG