: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 31000:2009: Tiêu chuẩn ISO về quản lý rủi ro

ISO 31000:2009 cung cấp các nguyên tắc, khuôn khổ và hình thức quản lý rủi ro một cách minh bạch, hệ thống và và đáng tin cậy trong bất kỳ phạm vi hoặc môi trường hoạt động của mọi tổ chức;

Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 khuyến cáo các tổ chức phát triển, thực hiện và liên tục cải thiện khung quản lý rủi ro như là một phần không thể thiếu của hệ thống quản lý của mình.
ISO 31000 là một tài liệu thực tế nhằm hỗ trợ các tổ chức trong việc phát triển phương pháp riêng của mình để quản lý rủi ro.

ISO 31000:2009 có thể được áp dụng cho bất kỳ loại rủi ro nào cho dù bản chất của nó là tích cực hay tiêu cực.
Cũng như các tiêu chuẩn mang tính hướng dẫn khác ISO 31000 không được phát triển và áp dụng bởi mục đích chứng nhận.

Tiêu chuẩn ISO 31000:2009 sẽ giúp các doanh nghiệp ngành công nghiệp, ngành thương mại, công ty tư nhân,… tự tin tìm ra lối thoát từ cuộc khủng hoảng.
Đồng thời, ISO được xuất bản ISO Guide 73:2009, quản lý rủi ro - vốn từ vựng, trong đó tiêu chuẩn ISO 31000 được bổ sung bằng cách cung cấp một tập hợp các điều khoản và định nghĩa liên quan đến việc quản lý rủi ro.

ISO 31000 được thiết kế để giúp các tổ chức:

·   Tăng khả năng đạt được mục tiêu

·   Khuyến khích chủ động quản lý

·   Phải nhận thức được sự cần thiết để xác định và xử lý rủi ro trong suốt tổ chức

·   Cải thiện việc xác định các cơ hội và đe dọa

·   Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan và các quy định và tiêu chuẩn quốc tế

·   Cải thiện báo cáo tài chính

·   Cải thiện quản trị

·   Nâng cao sự tự tin và tin tưởng các bên liên quan

·   Thiết lập một cơ sở đáng tin cậy cho việc ra quyết định và lập kế hoạch

·   Cải thiện điều khiển

·   Phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên để điều trị rủi ro

·   Nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả

·   Tăng cường sức khỏe và tính năng an toàn, cũng như bảo vệ môi trường

·   Cải thiện công tác phòng chống mất mát và quản lý sự cố

·   Giảm thiểu thiệt hại

·   Cải tiến tổ chức học tập

·   Cải thiện khả năng linh hoạt của tổ chức.

Hiện nay việc quản lý rủi ro cho doanh nghiệp đang là vấn đề nhức nhối đối với những người điều hành hay quản lý, chính vì thế ISO 31000 và ISO Guide 73 có thể được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, tư nhân hoặc doanh nghiệp, hiệp hội cộng đồng, nhóm hoặc cá nhân. Các tài liệu sẽ hữu ích cho:

·   Những người chịu trách nhiệm về việc thực hiện quản lý rủi ro trong tổ chức của họ

·   Những người cần phải đảm bảo rằng một tổ chức quản lý rủi ro

·   Những người cần để đánh giá thực hành một tổ chức trong việc quản lý rủi ro

·   Phát triển các tiêu chuẩn, hướng dẫn thủ tục và mã số hành nghề liên quan.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG