: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

ISO 8601- Định dạng ngày và thời gian

Định dạng ngày như thế nào là nhiệm vụ tiêu chuẩn?

Có ba dạng cơ bản: ngày dương lịch, ngày thứ tự, và ngày tuần.

Một ngày dương lịch được viết theo dạng số năm 4 chữ số, kế tiếp là số tháng 2 chữ số, theo sau là số ngày 2 chữ số. Ví dụ, mùng 2 tháng 8 năm 1953 có thể được viết như sau:

19530802 hoặc 1953/08/02

Một ngày thứ tự  được viết theo dạng số năm 4 chữ số, kế tiếp là số có 3 chữ số chỉ ra số ngày trong năm. Ví dụ, mùng 2 tháng 8 năm 1953 có thể được viết:

1953214 hoặc 1953-214

Một ngày tuần được viết theo dạng số năm 4 chữ số, kế tiếp là một chữ W, theo sau là số tuần 2 chữ số kế sau là số ngày tuần 1 chữ số (1 = Thứ hai, 2 = Thứ ba, ..., 7 = Chủ nhật). Ví dụ, mùng 2 tháng 8 năm 1953 có thể được viết:

1953W317 hoặc 1953-W31-7

Mùng 2 tháng 8 là ngày chủ nhật của tuần 31 của năm 1953.

Trong tất cả các ví dụ trên, các dấu gạch nối là tùy chọn.

Lưu ý rằng bạn phải luôn luôn viết tất cả các chữ số. Do đó, năm 47 phải được viết là 0047.

 

Định dạng thời gian như thế nào là nhiệm vụ tiêu chuẩn?

Cách dùng đồng hồ 24 giờ. Một mốc thời gian được viết là một giờ 2 chữ số, kế tiếp là một phút 2 chữ số, theo sau là một giây 2 chữ số, kế sau bởi một dấu phẩy, theo sau là một số chữ số chỉ ra một phần nhỏ của một giây. Ví dụ như sau:

140812,35 hoặc 14:08:12,35

Các phần như là giây và phút có thể được bỏ qua nếu không cần sự chính xác tuyệt đối:
140812 hoặc 14:08:12
1408 hoặc 14:08

14

Trong tất cả các ví dụ trên, các dấu hai chấm là tùy chọn. Dấu phẩy có thể được thay thế bằng một dấu chấm (.), Nhưng điều này không được khuyến khích sử dụng.

Thời gian có thể tùy chọn bởi ký hiệu của múi giờ. Đối với giờ UTC, múi giờ được mặc định là chữ Z. Đối với các múi giờ khác được mặc định một dấu cộng hoặc trừ tùy vào sự chênh lệch thời gian theo giờ UTC (dấu cộng cho thời gian phía đông của giờ trung bình Greenwich, trừ cho thời gian phía tây giờ trung bình Greenwich). Ví dụ:
1130Z (11:30 UTC)
1130 + 0430 (11:30, tại một địa điểm và trước 4 tiếng 30 phút theo giờ UTC)
1130-05 (11:30, tại một địa điểm và lùi 5 tiếng theo giờ UTC)

 

Làm thế nào để xác định một ngày và thời gian?
Ngày và những mốc thời gian có thể được nối với nhau bằng cách đặt chữ T giữa chúng. Ví dụ, chiều 07h kém 10 phút ngày 2 tháng 8 năm 1953 có thể được viết như sau:

19530802T185000 hoặc 1953-08-02T18:50:00

 

Định dạng nào làm nhiệm vụ tiêu chuẩn cho một khoảng thời gian?
Có rất nhiều để lựa chọn. Một khoảng thời gian có thể được quy định là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc hoặc là một khoảng thời gian cùng với thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc.Có rất nhiều chi tiết ở đây, ví dụ:

Sử dụng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

1998-12-01T12:03/2004-04-02T14:12

Sử dụng thời gian bắt đầu và một khoảng thời gian:
1927-03-12T08:04/P1Y4M12DT6H30M9S


Ví dụ cuối cùng này cần được đọc là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 1927 lúc 08:04 và kéo dài trong 1 năm, 4 tháng, 12 ngày, 6 giờ, 30 phút, 9 giây. Chữ P
sau dấu sổ chỉ ra khoảng thời gian theo sau.

 

Tôi có thể viết ngày tháng theo lịch Julian bằng việc sử dụng ISO 8601 không?

Điều đó không được. Tiêu chuẩn yêu cầu theo sử dụng lịch Gregorian (lịch dương) cho tất cả các ngày. Ngày tháng trước khi lịch Gregorian ra đời được viết bằng cách sử dụng lịch Gregorian proleptic. Đây là một trong số ít thời điểm mà lịch Gregorian proleptic được sử dụng.

Do đó, ngày Julian 12 tháng 3 826 phải được viết là 0826-03-16, vì ngày tương đương của nó theo lịch Gregorian là 16 tháng 3.

 

Có tiêu chuẩn xác định dương lịch hay không?

Có. ISO 8601 quy định cụ thể cách lịch Gregorian hoạt động. Các chi tiết hoàn toàn tương thích với lịch theo quy định của Giáo hoàng Gregory XIII vào năm 1582, ngoại trừ việc bản thân ISO 8601 không liên quan đến những tính toán của lễ Phục Sinh.

Tuy nhiên, điểm tham chiếu lịch được sử dụng bởi các tiêu chuẩn không chỉ là theo thời điểm sinh ra của Chúa Kitô, mà còn theo ngày mà Công ước metric (Công ước về kilômét) được ký tại Paris. Tiêu chuẩn này qui định là ngày 20 tháng 5 năm 1875.


Tương tự như vậy, các điểm tham chiếu của các chu kỳ tuần là ngày 01 tháng 01 năm 2000, được xác định là một ngày thứ Bảy.

Tất nhiên, những điểm tham chiếu cũng hoàn toàn tương thích với cách sử dụng thông thường.

 

Tiêu chuẩn nào nói về tuần?

Theo tiêu chuẩn ISO 8601, định kỳ 7 ngày trong niên lịch (tuần) bắt đầu bằng thứ Hai.

Mỗi tuần có một con số. Một tuần nằm một phần trong một năm và một phần trong năm khác được gán cho một con số trong năm, mà trong đó là hầu hết các ngày của nó. Tiêu chuẩn này quy định cụ thể bằng cách chỉ ra rằng tuần thứ nhất trong bất kỳ năm nào là tuần chứa ngày thứ Năm đầu tiên của năm đó.

Chi tiết có thể tìm thấy trong phần nói về Tuần.

 

Tại sao ngày tháng theo ISO 8601 không được sử dụng trong các câu hỏi thường gặp về lịch?

Tiêu chuẩn này quy định cụ cách viết ngày tháng chỉ sử dụng các con số. Tiêu chuẩn này không bao gồm một cách rõ ràng các trường hợp ngày tháng được viết bằng chữ (như tháng Giêng, tháng Hai, vv). Trong thực tế, các tiêu chuẩn mà chính nó tạo ra sự sử dụng thường xuyên ngày tháng như "ngày 20 tháng 5 năm 1875" và "ngày 15 tháng mười năm 1582".

Nói cách khác, ISO 8601 sẽ giúp mọi người các thông tin liên lạc dữ liệu mà một cách tự nhiên để sử dụng tất cả các ngày tháng số. Theo ngôn ngữ hàng ngày (nói và viết), chúng ta tự do sử dụng các từ ngữ mà chúng ta thích nhất.

 

Tôi có thể tìm tiêu chuẩn ở đâu?

ISO tạo ra tiền từ việc bán bản sao các tiêu chuẩn của họ.
ISO 8601: 2004 có thể được mua từ ISO tại trang web http://www.iso.ch. G của nó là 130 Francs Thụy Sĩ (khoảng 165 USD) cho một tài liệu 33 trang. Bạn có thể có thể tìm thấy một bản sao trong Thư viện địa phương của bạn.

                                                                                                                                  

Theo iso.org


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG