: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

HACCP - Những điều cần biết

HACCP là viết tắt của những từ “Hazard Analysis and Critical Control Point” được dịch là “hệ thống phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn”, là một hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực vệ sinh, an toàn thực phẩm và được quốc tế thừa nhận rông rãi.

HACCP là khái niệm được hình thành vào những năm 1960 bởi công ty Pillsbury. Cùng với Viện Quản lý Không gian và Hàng không quốc gia (NASA) và Phòng Thí nghiệm Quân đội Mỹ ở Natick, họ đã phát triển hệ thống này để bảo đảm an toàn thực phẩm cho các phi hành gia trong chương trình không gian.

Về sau, việc phát triển kế hoạch liên quan khắp thế giới về an toàn thực phẩm bởi những người có thẩm quyền sức khoẻ cộng đồng, công nghiệp thực phẩm và người tiêu dùng đã là sự thúc đẩy chủ yếu trong việc áp dụng hệ thống HACCP trong những năm gần đây. Việc này đã được chứng minh bởi sự tăng lên đáng kể phạm vi ra đời thực phẩm không bệnh tật trên thế giới và gia tăng nhận thức về hiệu quả kinh tế và sức khoẻ của thực phẩm không bệnh tật. Đây là hướng phát triển của HACCP được yêu cầu từ thị trường, được tiếp nhận bởi người điều chỉnh và người mua chủ yếu tại các quốc gia châu Âu, Mỹ, Canada, Úc,...

Hiểu theo cách đơn giản HACCP là một phương pháp quản lý nhằm giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm kiểm soát được từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra của sản phẩm. Việc kiểm soát này nhằm tìm ra những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến vệ sinh, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến. Từ đó, doanh nghiệp có thể tìm ra cách khắc phục và phòng ngừa những nguy cơ đó.

HACCP là một cách quản lý vệ sinh an toàn, thực phẩm theo cơ chế thị trường. Nhà nước không bắt buộc, cũng không can thiệp vào việc chọn lựa của doanh nghiệp có quyết định thực HACCP hay không. Nhưng nếu doanh nghiệp thực hiện HACCP và được chứng nhận từ một công ty chuyên về đánh giá quản lý chất lượng, doanh nghiệp đó sẽ được “phần thưởng” là sự chọn lựa của khách hàng đối với sản phẩm thực phẩm do doanh nghiệp sản xuất, chế biến.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG