: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Cách nhìn nhận về Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tại các doanh nghiệp Việt Nam

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa nhận thức hết những lợi ích của việc ứng dụng ISO 14001 đối với tính hiệu quả, năng suất hoạt động và lợi ích khi áp dụng hệ thống ISO 14001. Thông tin về việc xúc tiến ứng dụng ISO 14001 chủ yếu chỉ tập trung vào nhu cầu cần có chứng chỉ ISO 14001 để tránh mất những hợp đồng với các đối tác đòi hỏi phải có hệ thống quản lý môi trường đã được cấp chứng chỉ hơn là nhấn mạnh vào lợi ích của việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào việc nâng cao hoạt động chủ chốt của doanh nghiệp.
 
Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 là một công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực kiểm soát đầu vào và quá trình sản xuất để giảm thiểu chất thải, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường thay vì đối phó thụ động thực hiện các yêu cầu pháp lý. Áp dụng ISO 14001 không chỉ nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trong con mắt khách hàng và người tiêu dùng mà còn giúp doanh nghiệp  vượt qua những rào cản kỹ thuật khi thâm nhập vào thị trường nước ngoài.
           
Tính đến nay thì số lượng các doanh nghiệp đã được chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 lớn hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn về quản lý môi trường ISO 14001. Điều này cho thấy tại Việt Nam, các doanh nghiệp/tổ chức vẫn chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG