: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Công cụ quản lý chất lượng 3Q6S

II.Thực hiện 3Q6S

1. Chỉnh lý thu dọn

+ Không đặt trên bàn và nơi làm việc những đồ vật không sử dụng hàng ngày

+ Tham gia phương thức JIT (Just In Time)

+ Xem bằng mắt việc chỉnh đốn

2. Chỉnh đốn gọn gàng

+ Bảo quản sao cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng ngay lập tức

+ Sau khi làm xong việc thì thu về và trả về vị trí cũ

+ Xem bằng mắt việc chỉnh đốn

3. Sạch sẽ, quét dọn vệ sinh

+ Từ lúc khởi đầu không làm dơ, các thiết bị không vấy bẩn, xác lập phương pháp làm việc

+ Không đặt đồ vật ở đường đi

+ Xem xét bằng mắt việc quét dọn, vệ sinh

 4.Thanh khiết, trong sạch

+ Trang phục, ngoại hình gây ấn tượng tốt cho người xung quanh

+ Duy trì trạng thái sao cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng cảm thấy thoải mái

+ Xem xét bằng mắt việc giữ vệ sinh sạch sẽ

5. Lễ nghi, phong cách

+ Lời ăn tiếng nói có sự quan tâm thông cảm

+ Giọng nói to, rõ ràng

+ Xem xét bằng mắt các phong cách, lễ nghi

6. Kỷ luật, giáo huấn

+ Mọi người tự mình có phong cách riêng tiến hành thực hiện 3Q6S

+ Tuân thủ theo các tiêu chuẩn làm việc, xếp dọn sổ sách cần thiết

+ Xem bằng mắt việc giáo huấn

+ 3Q6S sẽ xúc tiến các kế hoạch hoạt động, tiến hành quản lý tổ chức bằng cách sử dụng các ủy viên xúc tiến, ban chấp hành xúc tiến và bộ phận văn phòng. Mọi người của mỗi nhóm xúc tiến lấy người dẫn đầu nhóm làm trọng tâm, thực hiện việc xúc tiến bằng cách lập kế hoạch cho chính nhóm xúc tiến đó.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG