: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai chuẩn bị cho công tác đánh giá cấp chứng nhận

Thời gian vừa qua, được sự hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình của chuyên gia tư vấn QMT, những hiệu quả trong công tác xây dựng, ban hành và áp dụng HTQLCL tại UBND phường Đại Kim đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Chính sách, mục tiêu chất lượng đã được công bố trong cơ quan và các cán bộ chuyên môn, các quy trình, thủ tục công việc đã được đơn vị thấu hiểu và thực hiện nghiêm túc.

Ngày 27.12.2012, chuyên gia tư vấn QMT đã có buổi làm việc tổng kết các hoạt động tư vấn tại phường và đánh giá tổng kiểm các nội dung có liên quan đến công tác triển khai HTQLCL TCVN ISO 9001:2008.

Ban chỉ đạo ISO cùng toàn thể cán bộ công chức của phường quyết tâm xây dựng và vận hành ISO tại đơn vị hiệu quả, chất lượng.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG