: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn nhận thức và phương pháp xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho các xã thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội

Đại diện lãnh đạo cùng các cán bộ công chức liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính của các xã: Yên Sơn, Đồng Quang, Tân Hoà và Cộng Hoà đã tham dự đầy đủ.

Xác định nội dung quan trọng và trọng tâm của kế hoạch xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 nên các học viên tham dự đầy đủ và nghiêm túc. Nội dung tập huấn nhận được sự tiếp thu và nhất trí cao của các đại biểu. Giảng viên QMT đã truyền tải các kiến thức cơ bản về HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 đồng thời cung cấp phương pháp xây dựng và áp dụng theo mô hình khung HTQLCL. Ngoài ra cách thức triên khai áp dụng tài liệu cũng được giảng viên giới thiệu tại buổi tập huấn.

Buổi tập huấn đã ghi nhận thành công bước đầu trong công tác triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 cho các xã tại UBND huyện Quốc Oai.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG