: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giảng viên QMT đã truyền tải những kiến thức cơ bản về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008, lợi ích của việc triển khai áp dụng, những khó khăn thường gặp trong quá trình triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan HCNN nói chung và trên địa bàn phường nói riêng.

Công tác triển khai xây dựng hệ thống tài liệu đã được thực hiện trước đó, sau ngày tập huấn ban chỉ đạo ISO phường quyết tâm ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu trong tháng 11/2012 và mong muốn kết thúc việc xây dựng HTQLCL trong thời gian gần nhất.

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG