: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn nhận thức HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các xã huyện Ứng Hoà Hà Nội

Tại khóa học, giảng viên QMT đã trao đổi, giới thiệu về các yêu cầu, nguyên tắc, bản chất của tiêu chuẩn và vận dụng các yêu cầu đó vào hoạt động chức năng của cơ quan QLHCNN; yêu cầu về cách thức biên soạn và xây dựng tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã.

Việc áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan giúp xây dựng quy trình chuẩn các công việc, phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại, phân định rõ trách nhiệm quyền hạn trong đơn vị, tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả. Các thành viên tham dự đều nhất trí, quyết tâm xây dựng và vận hành ISO tại các đơn vị hiệu quả và hiệu lực.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG