: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Tập huấn ban hành áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện Lâm Hà, Lâm Đồng


Ảnh tập huấn

Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trao đổi và chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong việc tiếp cận với hệ thống ISO, cách thức áp dụng hệ thống tài liệu vào hoạt động thực tế của đơn vị. Ngoài ra giảng viên QMT còn truyển tải tới các học viên các kiến thức về về các yêu cầu cơ bản của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động đánh giá nội bộ và các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng đặt câu hỏi, cách thức thu thập, ghi chép lại bằng chứng, phương pháp tổ chức cuộc đánh giá, cách nhận định sự không phù hợp, phân loại và kiểm soát khắc phục,... Công tác đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2012.

 


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG