: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Kiểm tra đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại UBND phường Cao Thắng, UBND phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Kết quả kiểm tra đánh giá cho thấy, HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đang được áp dụng tại hai đơn vị được ban hành đầy đủ, áp dụng nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, một số điểm không phù hợp cũng được xác nhận và phải khắc phục, khuyến nghị ban chỉ đạo ISO và các phòng chuyên môn có liên quan xem xét.

Vận hành và áp dụng HTQLCL phù hợp với hoạt động cải cách hành chính nhà nước, kiểm soát công tác chuyên môn tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của tổ chức công dân là mục tiêu và mong muốn của các đơn vị áp dụng ISO tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian này.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG