: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hướng dẫn ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính huyện Ba Vì

Chuyên gia tư vấn QMT đã trực tiếp hướng dẫn các hạng mục công việc có liên quan. Sau thời gian xây dựng các quy trình bắt buộc và các quy trình chuyên môn của HTQLCL, ban lãnh đạo cùng ban chỉ đạo ISO của các xã đã nhiệt tình tham dự và tiếp thu các kiến thức để trong thời gian tới hệ thống tài liệu ISO gồm chính sách, sổ tay, mục tiêu chất lượng cùng hơn 100 đầu quy trình tác nghiệp tại đơn vị được ban hành áp dụng.

Cũng trong ngày làm việc, các bên đã thống nhất lịch làm việc giai đoạn tiếp theo để có thể đánh giá chứng nhận trong giai đoạn quý 1/2013.

Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG