: (024) 36 419 788  |   : hoaqmthcm@gmail.com

Hội nghị tổng kết đánh giá triển khai xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan tỉnh Bắc Kạn năm 2012

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận cho đại diện các Sở, ban, ngành

Hội nghị đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã tạo chuyển biến tích cực đối với các hoạt động của cơ quan Hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Khi triển khai áp dụng các quy trình, công việc chuyên môn được thực hiện một cách khoa học, bài bản hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi phát huy năng lực làm việc của các thành viên trong đơn vị. Ngoài ra, áp dụng hệ thống ISO còn góp phần tích cực thực hiện cơ chế "một cửa","một cửa liên thông", phục vụ nhân dân và các cá nhân tổ chức liên quan ngày càng tốt hơn.

Ngoài đánh giá kết quả đạt được, tại Hội nghị các đại biểu còn nghe báo cáo tham luận, trao đổi về những tồn tại vướng mắc, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Các đại biểu đại diện cơ quan tham dự cũng được thông báo và cập nhật nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, phát huy những điểm mạnh và khắc phục điểm hạn chế để hoàn thành kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Kạn đề ra.

Cũng tại hội nghị, ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Kạn đã giao kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2008 năm 2013 cho các cơ quan tư vấn và các đơn vị trong diện phải triên khai năm 2013.


Các bài viết khác

KHÁCH HÀNG